2014. gada iepirkumu, t.sk. noslēgto līgumu, arhīvs

 

Noslēgtie ekspertu (pētniecība, aptaujas, komunikācija, iepirkuma jurists) līgumi

Līguma priekšmets

Līguma
identifikācijas
numurs

Paziņojuma publikācijas datums 
Iepirkumu uzraudzības 
biroja mājaslapā
Pieteikumu / piedāvājumu
iesniegšanas termiņš
Izpildītāja nosaukums Līgumcena
(EUR; bez PVN 
vai bruto stundas likme*)
Līguma izpildes
termiņš
Fiskālās disciplīnas uzraudzības ziņojuma tematu komunikācijas prezentāciju izstrāde 10-2014  -  -  Māra Šetlere  8,56  31.12.2014.
Eksperta vērtējums par fiskālā nodrošinājuma rezerves apjomu atbilstoši Fiskālās disciplīnas padomes likuma 28.pantā noteiktajam 7-2014  -  -  SIA "RVJ"  8,56  31.12.2014.
Eksperta vērtējums par potenciālā un nominālā iekšzemes kopprodukta atbilstību un eksperta vērtējums par fiskālā nodrošinājuma rezerves apjoma atbilstību FDP2014/1  15.10.2014.  27.10.2014.  Iepirkums izbeigts bez rezultāta  - -
Fiskālās disciplīnas padomes tiesību aktu izstrāde 3-2014  - -  Ilga Jermacāne  8,56  31.12.2014.

* Vienas stundas darbaspēka izmaksas pa darbības veidiem pa ceturkšņiem, sezonāli neizlīdzinātie (EUR). Avots: csb.gov.lv.

 

Noslēgtie līgumi par Padomes tehnisko nodrošinājumu

Līguma priekšmets

Līguma
identifikācijas
numurs

Paziņojuma publikācijas datums 
Iepirkumu uzraudzības 
biroja mājaslapā
Pieteikumu / piedāvājumu
iesniegšanas termiņš
Izpildītāja nosaukums Līgumcena
(EUR, bez PVN)
Līguma izpildes
termiņš
Par Fiskālās disciplīnas padomes datortīkla izbūvi (512. un 513.telpa) 8-2014  -  02.11.2014. SIA "edd.lv" 370,25 12.11.2014.
Par Fiskālās disciplīnas padomes mājaslapas izstrādi un uzturēšanu 6-2014  -  12.10.2014. Uldis Zvirbulis 1 100 Mājaslapas izstrādei:
24.11.2014.
Uzturēšanai:
24.11.2016.
(ar automātisku pagarinājumu)
Sadarbības līgums 5-2014  -  - Finanšu ministrija  -  -
Nekustamā īpašuma Rīgā, Smilšu ielā 1 telpu nomas līgums un sākotnējā kosmētiskā remonta veikšana (512. un 513.telpa) 4-2014  -  - VAS "Valsts nekustamie īpašumi"

3 346,38

(125,75 mēnesī telpu noma
divām telpām)

Nomai: 
03.11.2021.
Sākotnējam kosmētiskajam remontam:
15.12.2014.

Pēdējo reizi saturs atjaunots : 2017. gada 24. decembrī