2015. gada iepirkumu, t.sk. noslēgto līgumu, arhīvs

Noslēgtie ekspertu (pētniecība, aptaujas, komunikācija, iepirkuma jurists) līgumi

Līguma priekšmets

Līguma
identifikācijas
numurs

Paziņojuma publikācijas datums 
Iepirkumu uzraudzības 
biroja mājaslapā
Pieteikumu / piedāvājumu
iesniegšanas termiņš
Izpildītāja nosaukums Līgumcena
(EUR; bez PVN 
vai bruto stundas likme*)
Līguma izpildes
termiņš
Eksperta konsultācijas par makroekonomikas rādītāju prognozēšanā un izlaižu starpību novērtēšanā atbilstoši Fiskālās disciplīnas padomes likuma 28.pantā noteiktajam 1-07/919 (2015) 03.12.2015. 02.12.2015.  Artūrs Valujevs 9,13  31.12.2015.
Fiskalās disciplīnas padomes iepirkumu komisijas juriskonsulta pakalpojumi 1-07/842 (2015)  -  -  Ilga Jermacāne  9,13  31.12.2015.
Fiskālās disciplīnas uzraudzības ziņojuma tematu komunikācijas prezentāciju izstrāde 1-07/746 (2015)  -  -  Māra Šetlere  9,13  06.11.2015.
Eksperta pakalpojums par preses konferences organizēšanu un vadīšanu 1-07/535 (2015)  -  -  SIA "Sabiedrības informēšanas centrs"  750  30.09.2015.
Eksperta konsultācijas par makroekonomikas rādītāju prognozēšanas modeļa izstrādi atbilstoši Fiskālās disciplīnas padomes likuma 28.pantā noteiktajam 1-07/432 (2015)  -  -  Artūrs Valujevs  8,76  31.07.2015.
Fiskalās disciplīnas padomes iepirkumu komisijas iepirkumu juriskonsulta pakalpojumi 1-07/108 (2015)  -  -  Džeina Gaile  8,90  24.02.2015.

* Vienas stundas darbaspēka izmaksas pa darbības veidiem pa ceturkšņiem, sezonāli neizlīdzinātie (EUR). Avots: csb.gov.lv.
 

Noslēgtie līgumi par Padomes tehnisko nodrošinājumu

Līguma priekšmets

Līguma
identifikācijas
numurs

Paziņojuma publikācijas datums 
Iepirkumu uzraudzības 
biroja mājaslapā
Pieteikumu / piedāvājumu
iesniegšanas termiņš
Izpildītāja nosaukums Līgumcena
(EUR, bez PVN)
Līguma izpildes
termiņš
Par Fiskālās disciplīnas padomes datortīkla izbūvi (511.telpa) 1-07/1039 (2015)  - 22.12.2015. SIA "edd.lv" 263,64 15.01.2016.
Nekustamā īpašuma Rīgā, Smilšu ielā 1 telpu  sākotnējā kosmētiskā remonta veikšana (511.telpa) 1-07/974 (2015)  -  - VAS "Valsts nekustamie īpašumi" 

2 950

(246,03 iepirkuma
organizēšana)

15.01.2016.
Nekustamā īpašuma Rīgā, Smilšu ielā 1 telpu nomas līgums (atjaunots ar 511.telpu) 1-07/870 (2015)  -  - VAS "Valsts nekustamie īpašumi"

193,32 (mēnesī telpu noma trīs telpām)

03.11.2021.

 

Pieņemtie lēmumi

Lēmuma priekšmets Lēmuma datums Lēmuma numurs
Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta iepirkums 
"Eksperta konsultācijas makroekonomikas rādītāju prognozēšanā un izlaižu starpību novērtēšanā"
02.12.2015. 1-06/915

Pēdējo reizi saturs atjaunots : 2017. gada 24. decembrī