2017. gada iepirkumu, t.sk. noslēgto līgumu, arhīvs

Noslēgtie ekspertu (pētniecība, aptaujas, komunikācija, iepirkuma jurists) līgumi

Līguma priekšmets

Līguma datums

Līguma
identifikācijas
numurs

Paziņojuma publikācijas datums 
Iepirkumu uzraudzības 
biroja mājaslapā
Pieteikumu / piedāvājumu
iesniegšanas termiņš
Izpildītāja nosaukums Līgumcena
(EUR; bez PVN 
vai bruto stundas likme*)
Līguma izpildes
termiņš
Brīvprātīgā darba līgums (tēma: publiskās un privātās partnerības līgumu fiskālais risks) 27.12.2017. 3-05/2033  -  -  Ilze Brezaucka  - 07.05.2018.
Fiskālo risku eksperta konsultāciju pakalpojumu sniegšana 19.12.2017. 3-05/2013 

 -

 -  Emīls Ķīlis  10,93 31.12.2018.
Veselības apdrošināšanas pakalpojumi 12.12.2017. 1-15/1887

 29.09.2017.

 06.11.2017.  Compensa Life Vienna Insurance Group SE Latvijas filiāle

853,72 
(2018.gadam)
853,72
(2019.gadam)

22.01.2020.
Komunikācijas pakalpojumi Fiskālās disciplīnas padomes vajadzībām 2018.-2022.gadā 12.12.2017. 1-15/1869

 12.12.2017. (par līgumu)

 01.12.2017.  SIA "Baltic Communication Partners"

5 000,00
(2018.gadam)
5 000,00
(2019.gadam)
5 000,00
(2020.gadam)
5 000,00
(2021.gadam)
5 000,00
(2022.gadam)

31.12.2022.
Makroekonomikas eksperta konsultāciju pakalpojumu sniegšana  15.09.2017. 1-15/1427 

 25.09.2017. (rezultāti)

 14.08.2017. (par līgumu)

 04.09.2017.  SIA "Ernst & Young Baltic" 6 588,00
(2017.gadam) 

20 412,00
(2018.gadam)
31.12.2018.
Fiskālo risku eksperta konsultāciju pakalpojumu sniegšana

15.09.2017.

3-05/1429
(1-15/1429) 

Lēmums par līguma laušanu

  25.09.2017. (rezultāti)

 14.08.2017. (par līgumu)

 04.09.2017.   Viktors Miglinieks 11,36**  31.12.2018. 

Fiskālās ilgtspējas eksperta konsultāciju pakalpojumu sniegšana

15.09.2017. 1-15/1426

 25.09.2017. (rezultāti)

 14.08.2017. (par līgumu)

 04.09.2017.  Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūts

5 800,00

31.12.2017.

Eksperta konsultācijas par makroekonomikas radītāju prognozēšanas modeļa pilnveidi

29.06.2017. 3-05/1077

-

- Artūrs Valujevs

8,70

31.07.2017.

Aptaujas veikšana saistībā ar valsts finansēm 2017.-2019.gadā

01.03.2017. 1-15/285  01.03.2017.  01.03.2017.  SIA "SKDS"

3 579,70
(2017.gadam)
3 830,28
(2018.gadam)
4 136,70
(2019.gadam)

31.05.2019.

Fiskālās disciplīnas padomes iepirkumu komisijas juriskonsulta pakalpojumi

01.02.2017. 3-05/131 - - Ilga Jermacāne

9,62

31.12.2017.

* Vienas stundas darbaspēka izmaksas pa darbības veidiem pa ceturkšņiem, sezonāli neizlīdzinātie (EUR). Avots: csb.gov.lv.
** Atbilstoši Fiskālās disciplīnas padomes fiskālo risku eksperta atlīdzībai. 

Pieņemtie lēmumi

Lēmuma priekšmets Lēmuma datums Lēmuma numurs

Publisko iepirkumu likuma 9. panta iepirkums "Komunikācijas pakalpojumi Fiskālās disciplīnas padomes vajadzībām":
Lēmuma sēdes protokols un lēmums, kā arī ziņojums.
Iepirkuma nolikums un prezentācija.

01.12.2017.

1-15/1732 

Atklāts konkurss "Fiskālās disciplīnas padomes pētniecības konsultāciju pakalpojumi: 
1. daļa: Makroekonomikas eksperta konsultāciju pakalpojumi;
2. daļa: Fiskālās ilgtspējas eksperta konsultāciju pakalpojumi;
3. daļa: Fiskālo risku eksperta konsultāciju pakalpojumi;
Lēmuma sēdes protokols un ziņojums
Atklātā konkursa nolikums un prezentācija.


04.09.2017.
04.09.2017.
04.09.2017.


1
-15/1351
1-15/1352
1-15/1353

Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta iepirkuma 
"Eksperta konsultācijas fiskālo prognožu izstrādē Fiskālās ilgtspējas ziņojumam" sarunu procedūras noslēgšana bez rezultāta

16.03.2017.   1-15/355

Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta iepirkums 
"Fiskālās disciplīnas padomes ikgadējā aptauja saistībā ar valsts finansēm"PIL vēsturiskā redakcija,
iepirkuma Vispārīgā informācija un tehniskā specifikācija uz 11 lapām

01.03.2017. 1-15/275

Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta iepirkums 
"Eksperta konsultācijas fiskālo prognožu izstrādē Fiskālās ilgtspējas ziņojumam"PIL vēsturiskā redakcija,
iepirkuma Vispārīgā informācija un tehniskā specifikācija uz 12 lapām

01.03.2017. 1-15/280

Pēdējo reizi saturs atjaunots : 2018. gada 22. martā