IKP darba grupa

IKP darba grupa ir otra no divām galvenajām Fiskālās disciplīnas padomes darba grupām. Padomes locekļi - Mortens Hansens, Ulo Kāsiks un Mārtiņš Kazāks (vadītājs) piedalās šajā darba grupā.

Tās galvenais uzdevums ir neatkarīgs valdības budžeta plāna projekta novērtējums nākamajam gadam un turpmākajiem diviem gadiem. Tas ietver nominālā un reālā IKP novērtējumu, potenciālo augsmi, kā arī prognozēto ieņēmumu un izdevumu un valdības strukturālās bilances novērtējumu.

2018.gads
2018.gada 2.februārī notika Fiskālās disciplīnas padomes IKP darba grupas sēde, tajā piedaloties arī Latvijas Bankas ekspertiem. Darba grupā tika apspriestas aktuālās norises Latvijas makroekonomiskajā attīstībā, t.sk. ekonomikas cikla jautājumi. Sēdes gaitā tika diskutēts par Latvijas potenciālā IKP augsmi, tās komponentēm, kā arī jautājums par to, kāda veidojas starpība starp pašreizējo ekonomikas attīstības tempu un potenciāli iespējamo. Darba grupas diskusiju aktualitāti noteica arī nākamajās nedēļās paredzētais ikgadējais Latvijas makroekonomikas oficiālo prognožu izskatīšanas process Stabilitātes programmas izstrādes ietvaros. Sēdes protokols.

2018.gada 12.jūnijā notika Fiskālās disciplīnas padomes IKP darba grupas sēde, tajā piedaloties arī Latvijas Bankas ekspertiem. Darba grupā tika apspriestas aktuālās norises Latvijas makroekonomiskajā attīstībā, t.sk. finanšu sektora nerezidentu banku un darba spēka tirgus jautājumi. Darba grupas diskusiju aktualitāti noteica arī nākamajās nedēļās paredzētais ikgadējais Latvijas makroekonomikas oficiālo prognožu izskatīšanas process vidēja termiņa budžeta ietvara 2019.-2021.gadam likumprojekta izstrādes ietvaros. 

2017.gads
2017.gada 30.janvāra sēdes protokols.
2017.gada 1.jūnija sēdes protokols.

2016.gads
2016.gada 29.janvāra sēdes protokols.
2016.gada 31.maijā sēdes protokols.

2015.gads
2015.gada 11.februāra sēdes protokols.
2015.gada 9.jūlija sēdes protokols.
2015.gada 28.oktobra sēdes protokols.

2014.gads
2014.gada 16.oktobra sēdes protokols.

Pēdējo reizi saturs atjaunots : 2018. gada 14. jūnijā