IKP darba grupa

IKP darba grupa ir otra no divām galvenajām Fiskālās disciplīnas padomes darba grupām. Padomes locekļi - Mortens Hansens un Ulo Kāsiks piedalās šajā darba grupā.

Tās galvenais uzdevums ir neatkarīgs valdības budžeta plāna projekta novērtējums nākamajam gadam un turpmākajiem diviem gadiem. Tas ietver nominālā un reālā IKP novērtējumu, potenciālo augsmi, kā arī prognozēto ieņēmumu un izdevumu un valdības strukturālās bilances novērtējumu.

2018.gads
2018.gada 2.februārī notika Fiskālās disciplīnas padomes IKP darba grupas sēde, tajā piedaloties arī Latvijas Bankas ekspertiem. Darba grupā tika apspriestas aktuālās norises Latvijas makroekonomiskajā attīstībā, t.sk. ekonomikas cikla jautājumi. Sēdes gaitā tika diskutēts par Latvijas potenciālā IKP augsmi, tās komponentēm, kā arī jautājums par to, kāda veidojas starpība starp pašreizējo ekonomikas attīstības tempu un potenciāli iespējamo. Darba grupas diskusiju aktualitāti noteica arī nākamajās nedēļās paredzētais ikgadējais Latvijas makroekonomikas oficiālo prognožu izskatīšanas process Stabilitātes programmas izstrādes ietvaros. Sēdes protokols.

2018.gada 12.jūnijā notika Fiskālās disciplīnas padomes IKP darba grupas sēde, tajā piedaloties arī Latvijas Bankas ekspertiem. Darba grupā tika apspriestas aktuālās norises Latvijas makroekonomiskajā attīstībā, t.sk. finanšu sektora nerezidentu banku un darba spēka tirgus jautājumi. Darba grupas diskusiju aktualitāti noteica arī nākamajās nedēļās paredzētais ikgadējais Latvijas makroekonomikas oficiālo prognožu izskatīšanas process vidēja termiņa budžeta ietvara 2019.-2021.gadam likumprojekta izstrādes ietvaros. Sēdes protokols.

Atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 12.marta rīkojumā Nr.101 "Par likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2019., 2020. un 2021.gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2019.gadam" sagatavošanas grafiku" Finanšu ministrija sagatavos un iesniegs Ministru kabinetā vispārējās valstības budžeta plānu, t.sk. atjaunotās makroekonomikas rādītāju prognozes, kas tiks iesniegti Fiskālajai padomei apstiprināšanai š.g. 5.oktobrī. (informācija ievietota mājaslapā 03.07.2018.)

2018.gada 7.septembrī notika Fiskālās disciplīnas padomes IKP darba grupas sēde, tajā piedaloties arī Latvijas Bankas ekspertiem. Darba grupā tika apspriestas aktuālās norises Latvijas makroekonomiskajā attīstībā, t.sk. darba spēku tirgus jautājumi, potenciālā IKP un izlaižu starpību jautājumi. Sēdes protokola projekts.

2017.gads
2017.gada 30.janvāra sēdes protokols.
2017.gada 1.jūnija sēdes protokols.

2016.gads
2016.gada 29.janvāra sēdes protokols.
2016.gada 31.maijā sēdes protokols.

2015.gads
2015.gada 11.februāra sēdes protokols.
2015.gada 9.jūlija sēdes protokols.
2015.gada 28.oktobra sēdes protokols.

2014.gads
2014.gada 16.oktobra sēdes protokols.

Pēdējo reizi saturs atjaunots : 2018. gada 8. oktobrī