Fiskālo risku darba grupa

Fiskālo risku darba grupa ir viena no divām galvenajām Fiskālās disciplīnas padomes darba grupām. Padomes locekļi - Ingars Eriņš, Andžs Ūbelis un Jānis Platais (vadītājs) piedalās šajā darba grupā.

Darba grupa izskata valdības fiskālo risku deklarāciju, kas pievienota gadskārtējā budžeta projektam un budžeta ietvara likuma projektam, kā arī vērtē plašākus fiskālas politikas jautājumus un Fiskālās disciplīnas likuma ievērošanu. Darba grupa vērtē arī fiskālā nodrošinājuma rezerves pietiekamību, ņemot vērā fiskālo risku iestāšanās varbūtību. 

Darba grupa var iesaistīt ekspertus, lai veiktu nepieciešamo analīzi, izvērtējot dažādus fiskālos riskus.

2018.gads
2018.gada 31.janvārī notika Fiskālās disciplīnas padomes Fiskālo risku darba grupas sēde. Sēdē piedalījās arī pārstāvji no Finanšu ministrijas. Sēdes laikā tika diskutēts par izdevumu nosacījuma  aprēķiniem un publiskas privātās partneribas fiskālā riska novērtēšanā nepieciešamajiem uzlabojumiem. Darba grupā tika atzinīgi novērtēta Veselības ministrijas iesniegtā informācija par veselības aprūpes sistēmas reformas progresa atskaiti, vienlaikus saglabājot ari turpmāku deficīta atkāpes finansējuma izlietojuma monitoringu. Sēdē noritēja diskusijas arī par politisko partiju fiskālās atbildības aptauju. Sēdes protokola projekts

2017.gads
2017. gada 31. janvāra sēdes protokols 
2017. gada 17. maija sēdes protokols.

2016.gads
2016. gada 1. februāra sēdes protokols.
2016. gada 11. maija sēdes protokols.

2015.gads
2015.gada 31.marta sēdes protokols. Iestāžu iesniegtās atbildes un to kopsavilkums.
2015.gada 26.augusta sēdes protokols.
2015.gada 11.novembra sēdes protokols.

2014.gads
2014.gada 7.oktobra sēdes protokols.
2014.gada 27.oktobra sēdes protokols.

Pēdējo reizi saturs atjaunots : 2018. gada 21. februārī