Fiskālo risku darba grupa

Fiskālo risku darba grupa ir viena no divām galvenajām Fiskālās disciplīnas padomes darba grupām. Padomes locekļi - Ingars Eriņš, Andžs Ūbelis un Jānis Platais (vadītājs) piedalās šajā darba grupā.

Darba grupa izskata valdības fiskālo risku deklarāciju, kas pievienota gadskārtējā budžeta projektam un budžeta ietvara likuma projektam, kā arī vērtē plašākus fiskālas politikas jautājumus un Fiskālās disciplīnas likuma ievērošanu. Darba grupa vērtē arī fiskālā nodrošinājuma rezerves pietiekamību, ņemot vērā fiskālo risku iestāšanās varbūtību.

Darba grupa var iesaistīt ekspertus, lai veiktu nepieciešamo analīzi, izvērtējot dažādus fiskālos riskus.

2017.gads
2017.gada 31.janvārī notika Fiskālās disciplīnas padomes Fiskālo risku darba grupas sēde. Sēdē piedalījās arī pārstāvji no Finanšu ministrijas. Sēdes laikā tika diskutēts par nosacījumiem apropriāciju pārdalēm, par fiskālo risku uzraudzības uzlabošanu, kā arī par budžeta ieņēmumu izpildes tendencēm. Sēdes galvenie secinājumi: nepieciešams uzlabot šo risku analīzi un vērtējumu par šo risku ietekmi uz valdības fiskālo bilanci. Rūpīgāk jāseko riskiem valsts un pašvaldību kapitālsabiedrību darbībā, kā arī realizējot publiskās privātās partnerības projektus. Īpaši jāatzīmē Valsts ieņēmumu dienesta un Finanšu ministrijas labais darbs ēnu ekonomikas mazināšanā un nodokļu iekasējamības uzlabošanā. Sēdes protokols.
2017.gada 17.maijā Fiskālās disciplīnas padomes Fiskālo risku darba grupas sēdē tiekoties ar Finanšu ministrijas (FM) vadošajiem ekspertiem diskutēja nodokļu ieņēmumu izmaiņas saistībā ar valdības iecerēto nodokļu reformu. 
Fiskālās disciplīnas padome atbalsta mērķi pilnveidot nodokļu sistēmu, bet norāda uz nepieciešamību novērtēt, vai reformas pasākumi kāpina izaugsmes potenciālu un nodrošinās nepieciešamo ieņēmumu līmeni. Sēdes protokols.

 

2016.gads
2016. gada 1. februāra sēdes protokols.
2016. gada 11. maija sēdes protokols.

2015.gads
2015.gada 31.marta sēdes protokols. Iestāžu iesniegtās atbildes un to kopsavilkums.
2015.gada 26.augusta sēdes protokols.
2015.gada 11.novembra sēdes protokols.

2014.gads
2014.gada 7.oktobra sēdes protokols.
2014.gada 27.oktobra sēdes protokols.

Pēdējo reizi saturs atjaunots : 2017. gada 11. septembrī