Iepirkumi un noslēgtie līgumi

Fiskālās disciplīnas padomei nav aktīvu iepirkumu

 

Noslēgtie līgumi par Padomes tehnisko nodrošinājumu

Līguma priekšmets Līguma datums Līguma numurs Paziņojuma  
publikācijas  datums
uzraudzības
biroja mājaslapā 
Pieteikumu /
piedāvājumu  
iesniegšanas
termiņš 
Izpildītāja nosaukums Līgumcena  
(EUR, bez PVN)
Līguma izpildes
termiņš 
Ēdināšanas pakalpojumi Baltijas-Ziemeļvalstu
neatkarīgo fiskālo iestāžu semināra dalībniekiem
2018. gada 10. jūnijā un 11. jūnijā
 23.04.2018. 1-16/479   -  16.04.2018.  SIA "Hotel Expert Services" 1 716,43   10.-11.06.2018.

 

Pieņemtie lēmumi

Lēmuma priekšmets Lēmuma datums Lēmuma numurs

Cenu aptauja par ēdināšanas pakalpojumiem Baltijas-Ziemeļvalstu neatkarīgo
fiskālo iestāžu semināra dalībniekiem 2018. gada 10. jūnijā un 11. jūnijā. 
Prasības ēdināšanai un pretendentiem, kā arī pretendenta apliecinājums un līguma paraugs.

19.04.2018.

1-04/456
(punktu skaits)
 

 

 

Iepirkumu un noslēgto līgumu arhīvs:

2017. gads
2016. gads
2015. gads
2014. gads

Pēdējo reizi saturs atjaunots : 2018. gada 23. aprīlī