Iepirkumi un noslēgtie līgumi

Fiskālās disciplīnas padomei
nav aktīvu iepirkumu

 

Noslēgtie ekspertu (pētniecība, aptaujas, komunikācija, iepirkuma jurists) komunikācijas līgumi

Līguma priekšmets

Līguma
identifikācijas
numurs

Paziņojuma publikācijas datums
Iepirkumu uzraudzības
biroja mājaslapā
Pieteikumu / piedāvājumu
iesniegšanas termiņš
Izpildītāja nosaukums Līgumcena
(EUR; bez PVN
vai bruto stundas likme*)
Līguma izpildes
termiņš
Makroekonomikas eksperta konsultāciju pakalpojumu sniegšana  1-15/1427   15.09.2017. (iesniegts)   04.09.2017.  SIA "Ernst & Young Baltic" 6 588,00
(2017.gadam) 

20 412,00
(2018.gadam)
31.12.2018.
Fiskālo risku eksperta konsultāciju pakalpojumu sniegšana 1-15/1429   15.09.2017. (iesniegts)  04.09.2017.   Viktors Miglinieks 11,36**  31.12.2018. 

Fiskālās ilgtspējas eksperta konsultāciju pakalpojumu sniegšana

1-15/1426  15.09.2017. (iesniegts)  04.09.2017.  Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūts

5 800,00

31.12.2017.

Aptaujas veikšana saistībā ar valsts finansēm 2017.-2019.gadā

1-15/285  01.03.2017.  01.03.2017.  SIA "SKDS"

3 579,70
(2017.gadam)
3 830,28
(2018.gadam)
4 136,70
(2019.gadam)

31.05.2019.
Mediju monitoringa pakalpojumi Fiskālās disciplīnas padomes vajadzībām 2017.-2019.gadā 1-16/1407
(2016)
 -  30.11.2016.  SIA "LETA"

1 200
(2017.gadam)
1 200
(2018.gadam)
1 200
(2019.gadam)

31.12.2019.
Komunikācijas pakalpojumi Fiskālās disciplīnas padomes vajadzībām 2017.-2019.gadā 1-15/1296
(2016)
 04.11.2016.  04.11.2016.  SIA "McCANN Consulting"

4 600
(2017.gadam)
4 600
(2018.gadam)
4 600
(2019.gadam)

 31.12.2019.
Kopsavilkuma video par konferenci par fiskālo disciplīnu un atbildīgu budžeta politiku  1-17/645
(2016)
 -  -  Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā 506,86 
(ieskaitot PVN)
 29.09.2016.
Kopsavilkuma video par konferenci par fiskālo disciplīnu un atbildīgu budžeta politiku 1-16/1002  -  -  SIA "Baltic Communication Partners" 506,86
(ieskaitot PVN)
 15.09.2016.
Atbalsts aptaujas veikšanai par valsts budžeta disciplīnu  1-17/646
(2016)
 -   -  Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā 1 000 (ieskaitot PVN)  12.05.2016.
Konferences par fiskālo disciplīnu un atbildīgu budžeta politiku organizēšana 1-17/645
(2016)
 -  -  Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā

pēc fakta: 4 493,14
(ieskaitot PVN) 

 03.06.2016.
Aptaujas veikšana par valsts budžeta disciplīnu 1-15/542 (2016)  01.04.2016.  01.04.2016.  SIA "SKDS"  2 986,50  12.05.2016. 
Eksperta konsultācijas fiskālo risku vispārējā vadībā 1-15/519 (2016)  31.03.2016.  -  SIA "Ernst & Young Baltic" 1 600  30.04.2016.
Konferences par fiskālo disciplīnu un atbildīgu budžeta politiku organizēšana 1-15/500 (2016)  30.03.2016.  29.03.2016.  SIA "Comperio" pēc fakta: 4 493,14
(ieskaitot PVN)
 03.06.2016.
Eksperta konsultācijas makroekonomiskajā prognozēšanā 1-15/493 (2016)  29.03.2016.  -  Ginters Bušs 8,91  30.11.2016.
Aptaujas veikšana par nodokļu kultūru 1-15/349 (2016)  19.02.2016.  16.02.2016.  SIA "Latvijas Fakti" 4 120  09.05.2016.
Eksperta konsultācijas fiskālo risku vispārējā vadībā FDP2016/2 (otrā daļa)  04.02.2016.  16.02.2016.  Iepirkums izbeigts bez rezultāta  -  - 
Eksperta konsultācijas makroekonomiskajā prognozēšanā FDP2016/2 (trešā daļa)   04.02.2016.   16.02.2016.   Iepirkums izbeigts bez rezultāta   -   - 
Preses konferences organizēšana un vadīšana, skaidrojošo prezentāciju un video rullīšu izstrāde 1-15/264 (2016) 05.02.2016.  03.02.2016.   SIA "Baltic Communication Partners" 3 000  15.10.2016. 
Komunikācijas stratēģijas izstrāde 1-15/263 (2016) 05.02.2016. 03.02.2016.  SIA "Baltic Communication Partners" 4 350  31.05.2016.
Fiskalās disciplīnas padomes iepirkumu komisijas juriskonsulta pakalpojumi 3-05/54 (2016)  -  -  Ilga Jermacāne 9,37  31.12.2016.
Eksperta konsultācijas par makroekonomikas rādītāju prognozēšanā un izlaižu starpību novērtēšanā atbilstoši Fiskālās disciplīnas padomes likuma 28.pantā noteiktajam 1-07/919 (2015) 03.12.2015. 02.12.2015.  Artūrs Valujevs 9,13  31.12.2015.
Fiskalās disciplīnas padomes iepirkumu komisijas juriskonsulta pakalpojumi 1-07/842 (2015)  -  -  Ilga Jermacāne  9,13  31.12.2015.
Fiskālās disciplīnas uzraudzības ziņojuma tematu komunikācijas prezentāciju izstrāde 1-07/746 (2015)  -  -  Māra Šetlere  9,13  06.11.2015.
Eksperta pakalpojums par preses konferences organizēšanu un vadīšanu 1-07/535 (2015)  -  -  SIA "Sabiedrības informēšanas centrs"  750  30.09.2015.
Eksperta konsultācijas par makroekonomikas rādītāju prognozēšanas modeļa izstrādi atbilstoši Fiskālās disciplīnas padomes likuma 28.pantā noteiktajam 1-07/432 (2015)  -  -  Artūrs Valujevs  8,76  31.07.2015.
Fiskalās disciplīnas padomes iepirkumu komisijas iepirkumu juriskonsulta pakalpojumi 1-07/108 (2015)  -  -  Džeina Gaile  8,90  24.02.2015.
Fiskālās disciplīnas uzraudzības ziņojuma tematu komunikācijas prezentāciju izstrāde 10-2014  -  -  Māra Šetlere  8,56  31.12.2014.
Eksperta vērtējums par fiskālā nodrošinājuma rezerves apjomu atbilstoši Fiskālās disciplīnas padomes likuma 28.pantā noteiktajam 7-2014  -  -  SIA "RVJ"  8,56  31.12.2014.
Eksperta vērtējums par potenciālā un nominālā iekšzemes kopprodukta atbilstību un eksperta vērtējums par fiskālā nodrošinājuma rezerves apjoma atbilstību FDP2014/1  15.10.2014.  27.10.2014.  Iepirkums izbeigts bez rezultāta  - -
Fiskālās disciplīnas padomes tiesību aktu izstrāde 3-2014  - -  Ilga Jermacāne  8,56  31.12.2014.

* Vienas stundas darbaspēka izmaksas pa darbības veidiem pa ceturkšņiem, sezonāli neizlīdzinātie (EUR). Avots: csb.gov.lv.
** Atbilstoši Fiskālās disciplīnas padomes fiskālo risku eksperta atlīdzībai. 

 

Noslēgtie līgumi par Padomes tehnisko nodrošinājumu

Līguma priekšmets

Līguma
identifikācijas
numurs

Paziņojuma publikācijas datums
Iepirkumu uzraudzības
biroja mājaslapā
Pieteikumu / piedāvājumu
iesniegšanas termiņš
Izpildītāja nosaukums Līgumcena
(EUR, bez PVN)
Līguma izpildes
termiņš
Par Fiskālās disciplīnas padomes
transporta pakalpojumiem Rīga-Viļņa-Rīga
1-16/656
(2016)
 - 19.04.2016. AS "Rīgas Taksometru parks" 381,82 03.06.2016.
Par Fiskālās disciplīnas padomes datortīkla izbūvi (511.telpa) 1-07/1039 (2015)  - 22.12.2015. SIA "edd.lv" 263,64 15.01.2016.
Nekustamā īpašuma Rīgā, Smilšu ielā 1 telpu  sākotnējā kosmētiskā remonta veikšana (511.telpa) 1-07/974 (2015)  -  - VAS "Valsts nekustamie īpašumi" 

2 950

(246,03 iepirkuma
organizēšana)

15.01.2016.
Nekustamā īpašuma Rīgā, Smilšu ielā 1 telpu nomas līgums (atjaunots ar 511.telpu) 1-07/870 (2015)  -  - VAS "Valsts nekustamie īpašumi"

193,32 (mēnesī telpu noma trīs telpām)

03.11.2021.
Par Fiskālās disciplīnas padomes datortīkla izbūvi (512. un 513.telpa) 8-2014  -  02.11.2014. SIA "edd.lv" 370,25 12.11.2014.
Par Fiskālās disciplīnas padomes mājaslapas izstrādi un uzturēšanu 6-2014  -  12.10.2014. Uldis Zvirbulis 1 100 Mājaslapas izstrādei:
24.11.2014.
Uzturēšanai:
24.11.2016.
(ar automātisku pagarinājumu)
Sadarbības līgums 5-2014  -  - Finanšu ministrija  -  -
Nekustamā īpašuma Rīgā, Smilšu ielā 1 telpu nomas līgums un sākotnējā kosmētiskā remonta veikšana (512. un 513.telpa) 4-2014  -  - VAS "Valsts nekustamie īpašumi"

3 346,38

(125,75 mēnesī telpu noma
divām telpām)

Nomai: 
03.11.2021.
Sākotnējam kosmētiskajam remontam:
15.12.2014.

 

Pieņemtie lēmumi

Lēmuma priekšmets Lēmuma datums Lēmuma numurs

Atklāts konkurss "Fiskālās disciplīnas padomes pētniecības konsultāciju pakalpojumi:
1. daļa: Makroekonomikas eksperta konsultāciju pakalpojumi;
2. daļa: Fiskālās ilgtspējas eksperta konsultāciju pakalpojumi;
3. daļa: Fiskālo risku eksperta konsultāciju pakalpojumi;
Lēmuma sēdes protokols un ziņojums
Atklātā konkursa nolikums, semināra video un prezentācija.


04.09.2017.
04.09.2017.
04.09.2017.


1
-15/1351
1-15/1352
1-15/1353

Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta iepirkuma 
"Eksperta konsultācijas fiskālo prognožu izstrādē Fiskālās ilgtspējas ziņojumam" sarunu procedūras noslēgšana bez rezultāta

16.03.2017.   1-15/355

Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta iepirkums
"Fiskālās disciplīnas padomes ikgadējā aptauja saistībā ar valsts finansēm", PIL vēsturiskā redakcija,
iepirkuma Vispārīgā informācija un tehniskā specifikācija uz 11 lapām

01.03.2017. 1-15/275

Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta iepirkums
"Eksperta konsultācijas fiskālo prognožu izstrādē Fiskālās ilgtspējas ziņojumam", PIL vēsturiskā redakcija,
iepirkuma Vispārīgā informācija un tehniskā specifikācija uz 12 lapām

01.03.2017. 1-15/280
Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta iepirkums 
"Komunikācijas pakalpojumi Fiskālās disciplīnas padomes vajadzībām"
04.11.2016. 1-15/1293
Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta iepirkums 
"Aptauja par valsts budžeta disciplīnu"
01.04.2016. 1-15/538
Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta iepirkums 
"Pētījumu un konsultāciju iepirkumi Fiskālās disciplīnas padomes vajadzībām: eksperta konsultācijas fiskālo risku vispārējā vadībā"
31.03.2016. 1-15/517
Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta iepirkums 
"Konferences par fiskālo disciplīnu un atbildīgu budžeta politiku organizēšana"
29.03.2016. 1-15/495
Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta iepirkums 
"Pētījumu un konsultāciju iepirkumi Fiskālās disciplīnas padomes vajadzībām: eksperta konsultācijas makroekonomiskajā prognozēšanā"
29.03.2016. 1-15/490
Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta iepirkums 
"Pētījumu un konsultāciju iepirkumi Fiskālās disciplīnas padomes vajadzībām: aptaujas veikšana par nodokļu kultūru"
16.02.2016. 1-15/341
Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta iepirkums 
"Komunikācijas pakalpojumi Fiskālās disciplīnas padomes vajadzībām: komunikācijas stratēģijas izstrāde"
03.02.2016. 1-15/252
Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta iepirkums 
"Komunikācijas pakalpojumi Fiskālās disciplīnas padomes vajadzībām: preses konference un prezentācijas"
03.02.2016. 1-15/253
Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta iepirkums 
"Eksperta konsultācijas makroekonomikas rādītāju prognozēšanā un izlaižu starpību novērtēšanā"
02.12.2015. 1-06/915

Pēdējo reizi saturs atjaunots : 2017. gada 15. septembrī