Iepirkumi un noslēgtie līgumi

Fiskālās disciplīnas padome
izsludina komunikācijas pakalpojumu iepirkumu

Iepirkuma identifikācijas numurs: FDP2017/4

Iepirkuma priekšmets: komunikācijas pakalpojumi Fiskālās disciplīnas padomes vajadzībām

Kontaktpersona: Dace Kalsone, tālrunis: 67083650, 29170372; e-pasts: info@fdp.gov.lv

Ieinteresēto pretendentu sanāksme: 2017. gada 21. novembrī plkst. 15:00, Rīgā, Smilšu ielā 1, 260. telpā.

Iesniegšanas termiņš: 2017. gada 1. decembra plkst. 10:00.

Piedāvājumu atvēršana atklātā sēdē: 2017. gada 1. decembra plkst. 12:00, Rīgā, Smilšu ielā 1, 513. telpā.

Pievienotie dokumenti: Nolikums uz 27 lapām. Nolikumā ietverts arī pretendenta piedāvājuma paraugs (10. pielikums).

Jautājumi un atbildes:

1. Punktā 3.1.2. iepirkuma priekšmets ir "preses konference", savukārt 1.pielikumā ietvertajā publicitātes plānā ir minēts "preses brīfings". Preses konference un preses brīfings pēc formas ir divi dažādi mediju pasākumu veidi. Attiecīgi jautājums - iepirkuma priekšmets korelē ar publicitātes plānu, vai preses konferences ir kaut kas neatkarīgs no publicitātes plāna? 
Atbilde: Fiskālās disciplīnas padomei gadā ir ieplānota viena preses konference (3. pielikums). 1. pielikumā pasākumu un publicitātes plānā ir minēts šis pasākums - preses konference (parasti oktobris). Preses brīfingi savukārt ir cita veida pasākumi, un tāpēc tie ir papildus minēti arī pie publicitātes plāna kopā ar attiecīgajām preses relīzēm. Tikai preses konferencei ir atsevišķa tehniskā specifikācija 3. pielikumā.

2. Punkts 3.2.1. - vai līguma summa ietver tikai aģentūras darbu un tehniskie izdevumi tiek rēķināti kā papildu tāme katram pasākumam? Ar tehnikskajiem izdevumiem tiek domāts, piemēram, video tiešraide (tas ir pakalpojums, ko sniedz noteikti uzņēmumi un kuram ir noteikts know-how vajadzīgs), video montēšana, fotogrāfs, kafija, ūdens, uzkodas pasākumā, drukas pakalpojumi, telpu noma utt. Aģentūras darbs ir reālās cilvēkstundas, ko ieguldām pasākuma organizēšanā, vadībā, dizainu izstrādē, preses relīžu rakstīšanā, mediju attiecībās utt.
Atbilde: Līguma summa (gadā līdz maksimums 5000 eiro + pievienotās vērtības nodoklis) ietver visus izdevumus. Šajā iepirkumā paredzējām video tiešraidi arī izmantojot youtube tehnoloģiju iespējas. Preses konferences tehniskajā specifikācijā (3. pielikums) netiek prasīti Jūsu minētie pakalpojumi (fotogrāfs, kafija, ūdens, uzkodas pasākumā, drukas pakalpojumi, telpu noma). Telpas tiek izmantotas divas - vai nu Finanšu ministrijas Smilšu ielā 1, Preses telpa vai arī Eiropas Savienības mājas Aspazijas bulvārī 28 telpas, kurās nav telpu nomu izmaksas.  

3. Tehniskā specifikācija 2.pielikums:

3.1. Kurš nosaka paneļdiskusijas aktuālo tematiku? Vai tas jāierosina aģentūrai?
Atbilde: Paneļdiskusijas aktuālo tematiku nosaka Fiskālās disciplīnas padome. Noteikti arī diskutējot ar komunikācijas ekspertiem. 

3.2. Kurš nosaka un aicina paneļdiskusijas dalībniekus (to, kuri diskutēs)?
Atbilde: Paneļdiskusijas dalībniekus nosaka Fiskālās disciplīnas padome. Līdzīgi kā iepriekšējā jautājumā - protams, arī diskutējot ar komunikācijas ekspertiem.

3.3. Pie sasniedzamajiem rezultātiem norādīts, ka paneļdiskusijai jānodrošina publicitāte vismaz 2 nacionālajos medijos, taču pie uzdevumiem nekur nav norādīts, ka Pretendentam būtu jāorganizē publicitāte, piem., jāaicina mediji uz diskusiju, jāgatavo relīzes utt. Kā ir domāts, kā tiek sasniegts šis rezultāts?
Atbilde: Jautājums vietā. Parasti preses relīzi koordinē Fiskālās disciplīnas padome, jo paneļdiskusijā piedalās dažādu organizāciju/iestāžu/uzņēmumu pārstāvji. Relīzē tiek likta galvenā diskutētā informācija un lēmumi, secinājumi. Relīzes saskaņošanu ar iesaistītajām pusēm, kā arī nosūtīšanu medijiem veic Padome.

4. Tehniskā specifikācija 3.pielikums:

4.1 punktā 2.3. minētās īsfilmas ir punktā 3.1.2. minētie video rullīši? 
Atbilde: Jā.

4.2. Īsfilmām jābūt latviešu un angļu valodā? Vai tikai skriptiem jābūt divās valodās? Nevar saprast.
Atbilde: Īsfilmas ir paralēli divās valodās. Ja runātājs runā latviski - subtitri iet angliski, ja runātājs runā angliski - subtitri iet latviski.

4.3. Punkts 3.8. - kāpēc intervija / viedokļa raksts nepieciešams tieši preses konferences dienā? Vai ir kāds īpašs iemesls? Ja būs dienu agrāk vai vēlāk - tad neskaitīties?
Atbilde: Preses konference ir dienā, kad Padome publicē Fiskālās disciplīnas uzraudzības ziņojumu. Tēma ir aktuāla, jo iet dažas dienas pirms Ministru Kabinetā tiek izskatīti ikgadējā budžeta un vidēja termiņa budžeta ietvara likumprojekti. Ir lieliski, ja tajā rītā Padomes biedri sniedz, piemēram, rīta interviju ar virzošo ieskatu par ziņojuma secinājumiem.

4.4. Punkts 3.11. - kas ir skaidrojošo prezentāciju mērķauditorija? Kur plānots tās izmantot? Kāds ir sagaidāmais formāts, tai skaitā nodošanas formāts?
Atbilde: Skaidrojošo prezentāciju mērķauditorija ir sabiedrība kopumā, kā arī, protams, interesenti, kas pietiekami detalizēti vēlas iedziļināties fiskālās disciplīnas jautājumos. Formāts ir MS Powerpoint prezentācija. Līdz šim esam šo prezentāciju izmantojoši, piemēram, skolu apmeklējumos.

 

Noslēgtie ekspertu (pētniecība, aptaujas, komunikācija, iepirkuma jurists) komunikācijas līgumi

Līguma priekšmets

Līguma
identifikācijas
numurs

Paziņojuma publikācijas datums
Iepirkumu uzraudzības
biroja mājaslapā
Pieteikumu / piedāvājumu
iesniegšanas termiņš
Izpildītāja nosaukums Līgumcena
(EUR; bez PVN
vai bruto stundas likme*)
Līguma izpildes
termiņš
Makroekonomikas eksperta konsultāciju pakalpojumu sniegšana  1-15/1427 

 25.09.2017. (rezultāti)

 14.08.2017. (par līgumu)

 04.09.2017.  SIA "Ernst & Young Baltic" 6 588,00
(2017.gadam) 

20 412,00
(2018.gadam)
31.12.2018.
Fiskālo risku eksperta konsultāciju pakalpojumu sniegšana 1-15/1429 

  25.09.2017. (rezultāti)

 14.08.2017. (par līgumu)

 04.09.2017.   Viktors Miglinieks 11,36**  31.12.2018. 

Fiskālās ilgtspējas eksperta konsultāciju pakalpojumu sniegšana

1-15/1426

 25.09.2017. (rezultāti)

 14.08.2017. (par līgumu)

 04.09.2017.  Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūts

5 800,00

31.12.2017.

Aptaujas veikšana saistībā ar valsts finansēm 2017.-2019.gadā

1-15/285  01.03.2017.  01.03.2017.  SIA "SKDS"

3 579,70
(2017.gadam)
3 830,28
(2018.gadam)
4 136,70
(2019.gadam)

31.05.2019.
Mediju monitoringa pakalpojumi Fiskālās disciplīnas padomes vajadzībām 2017.-2019.gadā 1-16/1407
(2016)
 -  30.11.2016.  SIA "LETA"

1 200
(2017.gadam)
1 200
(2018.gadam)
1 200
(2019.gadam)

31.12.2019.
Komunikācijas pakalpojumi Fiskālās disciplīnas padomes vajadzībām 2017.-2019.gadā

1-15/1296
(2016)

Lēmums par līguma laušanu

 04.11.2016. 04.11.2016.  SIA "McCANN Consulting"

4 600
(2017.gadam)
4 600
(2018.gadam)
4 600
(2019.gadam)

 31.12.2019.
Kopsavilkuma video par konferenci par fiskālo disciplīnu un atbildīgu budžeta politiku  1-17/645
(2016)
 -  -  Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā 506,86 
(ieskaitot PVN)
 29.09.2016.
Kopsavilkuma video par konferenci par fiskālo disciplīnu un atbildīgu budžeta politiku 1-16/1002  -  -  SIA "Baltic Communication Partners" 506,86
(ieskaitot PVN)
 15.09.2016.
Atbalsts aptaujas veikšanai par valsts budžeta disciplīnu  1-17/646
(2016)
 -   -  Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā 1 000 (ieskaitot PVN)  12.05.2016.
Konferences par fiskālo disciplīnu un atbildīgu budžeta politiku organizēšana 1-17/645
(2016)
 -  -  Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā

pēc fakta: 4 493,14
(ieskaitot PVN) 

 03.06.2016.
Aptaujas veikšana par valsts budžeta disciplīnu 1-15/542 (2016)  01.04.2016.  01.04.2016.  SIA "SKDS"  2 986,50  12.05.2016. 
Eksperta konsultācijas fiskālo risku vispārējā vadībā 1-15/519 (2016)  31.03.2016.  -  SIA "Ernst & Young Baltic" 1 600  30.04.2016.
Konferences par fiskālo disciplīnu un atbildīgu budžeta politiku organizēšana 1-15/500 (2016)  30.03.2016.  29.03.2016.  SIA "Comperio" pēc fakta: 4 493,14
(ieskaitot PVN)
 03.06.2016.
Eksperta konsultācijas makroekonomiskajā prognozēšanā 1-15/493 (2016)  29.03.2016.  -  Ginters Bušs 8,91  30.11.2016.
Aptaujas veikšana par nodokļu kultūru 1-15/349 (2016)  19.02.2016.  16.02.2016.  SIA "Latvijas Fakti" 4 120  09.05.2016.
Eksperta konsultācijas fiskālo risku vispārējā vadībā FDP2016/2 (otrā daļa)  04.02.2016.  16.02.2016.  Iepirkums izbeigts bez rezultāta  -  - 
Eksperta konsultācijas makroekonomiskajā prognozēšanā FDP2016/2 (trešā daļa)   04.02.2016.   16.02.2016.   Iepirkums izbeigts bez rezultāta   -   - 
Preses konferences organizēšana un vadīšana, skaidrojošo prezentāciju un video rullīšu izstrāde 1-15/264 (2016) 05.02.2016.  03.02.2016.   SIA "Baltic Communication Partners" 3 000  15.10.2016. 
Komunikācijas stratēģijas izstrāde 1-15/263 (2016) 05.02.2016. 03.02.2016.  SIA "Baltic Communication Partners" 4 350  31.05.2016.
Fiskalās disciplīnas padomes iepirkumu komisijas juriskonsulta pakalpojumi 3-05/54 (2016)  -  -  Ilga Jermacāne 9,37  31.12.2016.
Eksperta konsultācijas par makroekonomikas rādītāju prognozēšanā un izlaižu starpību novērtēšanā atbilstoši Fiskālās disciplīnas padomes likuma 28.pantā noteiktajam 1-07/919 (2015) 03.12.2015. 02.12.2015.  Artūrs Valujevs 9,13  31.12.2015.
Fiskalās disciplīnas padomes iepirkumu komisijas juriskonsulta pakalpojumi 1-07/842 (2015)  -  -  Ilga Jermacāne  9,13  31.12.2015.
Fiskālās disciplīnas uzraudzības ziņojuma tematu komunikācijas prezentāciju izstrāde 1-07/746 (2015)  -  -  Māra Šetlere  9,13  06.11.2015.
Eksperta pakalpojums par preses konferences organizēšanu un vadīšanu 1-07/535 (2015)  -  -  SIA "Sabiedrības informēšanas centrs"  750  30.09.2015.
Eksperta konsultācijas par makroekonomikas rādītāju prognozēšanas modeļa izstrādi atbilstoši Fiskālās disciplīnas padomes likuma 28.pantā noteiktajam 1-07/432 (2015)  -  -  Artūrs Valujevs  8,76  31.07.2015.
Fiskalās disciplīnas padomes iepirkumu komisijas iepirkumu juriskonsulta pakalpojumi 1-07/108 (2015)  -  -  Džeina Gaile  8,90  24.02.2015.
Fiskālās disciplīnas uzraudzības ziņojuma tematu komunikācijas prezentāciju izstrāde 10-2014  -  -  Māra Šetlere  8,56  31.12.2014.
Eksperta vērtējums par fiskālā nodrošinājuma rezerves apjomu atbilstoši Fiskālās disciplīnas padomes likuma 28.pantā noteiktajam 7-2014  -  -  SIA "RVJ"  8,56  31.12.2014.
Eksperta vērtējums par potenciālā un nominālā iekšzemes kopprodukta atbilstību un eksperta vērtējums par fiskālā nodrošinājuma rezerves apjoma atbilstību FDP2014/1  15.10.2014.  27.10.2014.  Iepirkums izbeigts bez rezultāta  - -
Fiskālās disciplīnas padomes tiesību aktu izstrāde 3-2014  - -  Ilga Jermacāne  8,56  31.12.2014.

* Vienas stundas darbaspēka izmaksas pa darbības veidiem pa ceturkšņiem, sezonāli neizlīdzinātie (EUR). Avots: csb.gov.lv.
** Atbilstoši Fiskālās disciplīnas padomes fiskālo risku eksperta atlīdzībai. 

 

Noslēgtie līgumi par Padomes tehnisko nodrošinājumu

Līguma priekšmets

Līguma
identifikācijas
numurs

Paziņojuma publikācijas datums
Iepirkumu uzraudzības
biroja mājaslapā
Pieteikumu / piedāvājumu
iesniegšanas termiņš
Izpildītāja nosaukums Līgumcena
(EUR, bez PVN)
Līguma izpildes
termiņš
Par Fiskālās disciplīnas padomes
transporta pakalpojumiem Rīga-Viļņa-Rīga
1-16/656
(2016)
 - 19.04.2016. AS "Rīgas Taksometru parks" 381,82 03.06.2016.
Par Fiskālās disciplīnas padomes datortīkla izbūvi (511.telpa) 1-07/1039 (2015)  - 22.12.2015. SIA "edd.lv" 263,64 15.01.2016.
Nekustamā īpašuma Rīgā, Smilšu ielā 1 telpu  sākotnējā kosmētiskā remonta veikšana (511.telpa) 1-07/974 (2015)  -  - VAS "Valsts nekustamie īpašumi" 

2 950

(246,03 iepirkuma
organizēšana)

15.01.2016.
Nekustamā īpašuma Rīgā, Smilšu ielā 1 telpu nomas līgums (atjaunots ar 511.telpu) 1-07/870 (2015)  -  - VAS "Valsts nekustamie īpašumi"

193,32 (mēnesī telpu noma trīs telpām)

03.11.2021.
Par Fiskālās disciplīnas padomes datortīkla izbūvi (512. un 513.telpa) 8-2014  -  02.11.2014. SIA "edd.lv" 370,25 12.11.2014.
Par Fiskālās disciplīnas padomes mājaslapas izstrādi un uzturēšanu 6-2014  -  12.10.2014. Uldis Zvirbulis 1 100 Mājaslapas izstrādei:
24.11.2014.
Uzturēšanai:
24.11.2016.
(ar automātisku pagarinājumu)
Sadarbības līgums 5-2014  -  - Finanšu ministrija  -  -
Nekustamā īpašuma Rīgā, Smilšu ielā 1 telpu nomas līgums un sākotnējā kosmētiskā remonta veikšana (512. un 513.telpa) 4-2014  -  - VAS "Valsts nekustamie īpašumi"

3 346,38

(125,75 mēnesī telpu noma
divām telpām)

Nomai: 
03.11.2021.
Sākotnējam kosmētiskajam remontam:
15.12.2014.

 

Pieņemtie lēmumi

Lēmuma priekšmets Lēmuma datums Lēmuma numurs

Atklāts konkurss "Fiskālās disciplīnas padomes pētniecības konsultāciju pakalpojumi:
1. daļa: Makroekonomikas eksperta konsultāciju pakalpojumi;
2. daļa: Fiskālās ilgtspējas eksperta konsultāciju pakalpojumi;
3. daļa: Fiskālo risku eksperta konsultāciju pakalpojumi;
Lēmuma sēdes protokols un ziņojums
Atklātā konkursa nolikums, semināra video un prezentācija.


04.09.2017.
04.09.2017.
04.09.2017.


1
-15/1351
1-15/1352
1-15/1353

Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta iepirkuma 
"Eksperta konsultācijas fiskālo prognožu izstrādē Fiskālās ilgtspējas ziņojumam" sarunu procedūras noslēgšana bez rezultāta

16.03.2017.   1-15/355

Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta iepirkums
"Fiskālās disciplīnas padomes ikgadējā aptauja saistībā ar valsts finansēm", PIL vēsturiskā redakcija,
iepirkuma Vispārīgā informācija un tehniskā specifikācija uz 11 lapām

01.03.2017. 1-15/275

Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta iepirkums
"Eksperta konsultācijas fiskālo prognožu izstrādē Fiskālās ilgtspējas ziņojumam", PIL vēsturiskā redakcija,
iepirkuma Vispārīgā informācija un tehniskā specifikācija uz 12 lapām

01.03.2017. 1-15/280
Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta iepirkums 
"Komunikācijas pakalpojumi Fiskālās disciplīnas padomes vajadzībām"
04.11.2016. 1-15/1293
Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta iepirkums 
"Aptauja par valsts budžeta disciplīnu"
01.04.2016. 1-15/538
Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta iepirkums 
"Pētījumu un konsultāciju iepirkumi Fiskālās disciplīnas padomes vajadzībām: eksperta konsultācijas fiskālo risku vispārējā vadībā"
31.03.2016. 1-15/517
Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta iepirkums 
"Konferences par fiskālo disciplīnu un atbildīgu budžeta politiku organizēšana"
29.03.2016. 1-15/495
Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta iepirkums 
"Pētījumu un konsultāciju iepirkumi Fiskālās disciplīnas padomes vajadzībām: eksperta konsultācijas makroekonomiskajā prognozēšanā"
29.03.2016. 1-15/490
Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta iepirkums 
"Pētījumu un konsultāciju iepirkumi Fiskālās disciplīnas padomes vajadzībām: aptaujas veikšana par nodokļu kultūru"
16.02.2016. 1-15/341
Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta iepirkums 
"Komunikācijas pakalpojumi Fiskālās disciplīnas padomes vajadzībām: komunikācijas stratēģijas izstrāde"
03.02.2016. 1-15/252
Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta iepirkums 
"Komunikācijas pakalpojumi Fiskālās disciplīnas padomes vajadzībām: preses konference un prezentācijas"
03.02.2016. 1-15/253
Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta iepirkums 
"Eksperta konsultācijas makroekonomikas rādītāju prognozēšanā un izlaižu starpību novērtēšanā"
02.12.2015. 1-06/915

Pēdējo reizi saturs atjaunots : 2017. gada 16. novembrī