Iepirkumi un noslēgtie līgumi

Fiskālās disciplīnas padomes cenu aptauja

Iepirkuma identifikācijas numurs: FDP 2018/1

Iepirkuma priekšmets: ēdināšanas pakalpojumi Baltijas-Ziemeļvalstu neatkarīgo fiskālo iestāžu semināra dalībniekiem 2018. gada 10. jūnijā un 11. jūnijā

Kontaktpersona (vārds, uzvārds, tālruņa nr., e‑pasta adrese): Dace Kalsone, 67083650, 29170372, info@fdp.gov.lv

Iesniegšanas termiņš: līdz: 2018. gada 16. aprīļa plkst. 17:00

Pievienotie dokumenti: zemāk lūdzam skatīt prasības ēdināšanai un pretendentiem, kā arī pretendenta apliecinājums un līguma paraugs

Publikācijas ilgums: līdz: 2018. gada 16. aprīļa plkst. 17:00

Plānotā līguma cena: līdz 1 850,00 (bez PVN)

Informācija par semināru

Semināra norises vieta: Eiropas Savienības mājā, Aspazijas bulvārī 28 (otrā stāvā)

Semināra dalībnieku skaits: 37

Prasības ēdināšanai:

1. Pretendentam 2018. gada 10. jūnijā plkst. 20:00 jānodrošina darba vakariņas semināra dalībniekiem ārpus konferences norises vietas, t.i. Vecrīgā vai aptuveni 1 km attālumā no Vecrīgas. Vakariņu izmaksas vienam dalībniekam līdz 20,00 EUR bez PVN.

2. Pretendentam 2018. gada 11. jūnijā semināra norises vietā jānodrošina –

2.1. trīs kafijas pauzes plkst. 9:45, 11:45 un 15:00. Vienas kafijas pauzes izmaksas vienam dalībniekam līdz 5,00 EUR bez PVN. Katras kafijas pauzes laikā semināra dalībniekiem jābūt pieejamai kafijai un tējai, pēc izvēles, nelielām uzkodām;

2.2. darba pusdienas plkst. 13:00 bufetes galda veidā pēc iepriekš saskaņotas ēdienkartes. Darba pusdienu izmaksas vienam dalībniekam līdz 15,00 EUR bez PVN.

3. Semināra vietā būs jau nodrošināts gāzētais un negāzētais dzeramais ūdens.

4. Semināra vietā nebūs pieejami trauki, tie jāiekļauj iepriekš minētajās kafijas paužu un pusdienas paužu izmaksās. Pretendentam kafijas paužu un pusdienas paužu izmaksās jāparedz arī apkalpošanas palīdzība (uzklāšana/novākšana).

5. Veidojot ēdienkarti, Pretendentam jāņem vērā, ka 10% no dalībniekiem ir snieguši informāciju, ka ir veģetārieši un vegāni.

6. Slēdzot līgumu, ēdienkartes tiks papildu saskaņotas, pusēm paturot tiesības lūgt un veikt precizējumus (līdz 10% no apjoma) līdz 2018. gada 1. jūnijam.

7. Kafijas paužu, darba pusdienu un vakariņu pulksteņlaiki var vēl tikt precizēti līdz 2018. gada  1. jūnijam.

Pieteikumā lūdzam ietvert:

1. Darba vakariņu vietu, norādot adresi.

2. Provizorisku ēdienkarti darba vakariņām, darba pusdienām un kafijas pauzēm.

3. Pretendenta apliecinājumu, t.sk. apliecinājumā prasīto tehnisko papildu informāciju (uzņēmuma reģistrācijas apliecības kopiju, pieredzes un novērtējumu īsu aprakstu). Pieredzes un novērtējuma aprakstu var aizstāt ar rekomendācijām vai novērtējumu diplomu/rakstu kopijām.

4. Finanšu piedāvājumu bez PVN.

Pieteikumus lūdzam iesniegt papīrā Padomes birojā vai sūtīt uz info@fdp.gov.lv līdz 2018. gada 16. aprīlim plkst.17:00.

Padome savu atbildi (lēmumu) sniegs līdz 2018. gada 1. maijam, vērtējot Pretendenta pieredzi un iesniegto ēdienkarti, un finanšu piedāvājumu. Pirmajiem diviem paredzot 60% no novērtējuma un pēdējam – 40% no novērtējuma. Līgums tiks slēgts līdz 2018. gada 14. maijam. 

Pielikumā: Pretendenta apliecinājums un līguma paraugs

 

Iepirkumu un noslēgto līgumu arhīvs:

2017. gads
2016. gads
2015. gads
2014. gads

Pēdējo reizi saturs atjaunots : 2018. gada 20. martā