Iepirkumi un noslēgtie līgumi

Cenu aptauja par Fiskālās disciplīnas padomes pasākumu kafijas paužu nodrošināšanu 

 

Aicinām Jūs iesniegt piedāvājumu cenu aptaujā par Padomes pasākumu kafijas pauzes nodrošināšanas pakalpojumu darbdienās no plkst.8:00 līdz plkst.17:00 Padomes telpās, Smilšu ielā 1, Rīgā.

Jūsu pieteikumā lūdzam:

  1. Iesniegt pirmā punktā  minētos dokumentus;
  2. Iesniegt trešā punktā minēto finanšu piedāvājumu,
  3. Pieteikumā vēstulē apstiprināt otrā un ceturtā punktā prasību izpildi pilnā apmērā.

 1. Prasības Pretendentam

1.1. Vismaz 3 (trīs) gadu pieredze līdzīgu pakalpojumu sniegšanā. Aprakstot sadarbības pieredzi, lūdzam minēt gan darbības sākuma gadu, gan Jūsu galvenos sadarbības partnerus;
1.2. Klientu rekomendācijas, kas apliecina uzņēmuma sniegto pakalpojumu kvalitāti un reputāciju;
1.3. Apstiprinājums par nodokļu parādu neesamību.

2. Prasības pakalpojumam (1.pielikums)

3. Finanšu piedāvājums (2.pielikums)

3.1. Lūdzam iesniegt cenu piedāvājumu bez PVN.
3.2. Finanšu piedāvājums ir par vienu vienību. Pasākumu plāns ir vidēji desmit personas desmit reizes gadā.

4. Termiņi

4.1. Lūdzam iesniegt piedāvājumu līdz š.g. 23.novembrim plkst. 23:59, sūtot uz info@fdp.gov.lv;
4.2. Līguma slēgšana paredzēta š.g. decembra mēnesī un pakalpojuma sniegšana sākot ar 2018.gada decembri;
4.3. Līguma termiņš paredzēts līdz 2021.gada 31.decembrim.
4.4. Noslēdzot līgumu (3.pielikumā līguma paraugs), Padome lūdz informēt par Pretendenta kontaktpersonu saziņai par pakalpojuma darbinieku vārdu un uzvārdu, lai ir iespēja savlaicīgi pieteikt vienreizējo caurlaidi.

5. Pieteikumu vērtēšana

5.1. Pirmā punktā noteikto prasību izpilde pilnā apmērā. Pasūtītajam ir tiesības sazināties ar iesniegto rekomendāciju autoriem;
5.2. Visu Pretendentu iesniegumi, kas ir ievērojuši pirmo punktu pilnā apmērā tiek vērtēti pēc iesniegtā finanšu piedāvājuma;
5.3. Pieteikumi tiks izskatīti 27.novembrī un līdz plkst.23:59 sniegta atbilde Pretendentiem, kā arī veikta publikācija Padomes mājaslapā.

Kontaktpersona: 

Elīna Lucka
elina.lucka@fdp.gov.lv, 67083653.

 


Noslēgtie ekspertu (pētniecība, aptaujas, komunikācija) līgumi
 

Līguma priekšmets Līguma datums Līguma
identifikācijas
numurs
Paziņojuma  
publikācijas  datums
iepirkumu
uzraudzības

biroja mājaslapā 
Pieteikumu /
piedāvājumu  
iesniegšanas
termiņš 
Izpildītāja nosaukums Līgumcena  
(EUR; bez
PVN
vai bruto
stundas likme*)
Līguma izpildes
termiņš 
Festivāla Lampa sarunas "Sabiedrības fiskālā atbildība
un valsts parāds" infografiku izstrāde
 06.06.2018. 1-17/805   -  -  SIA "Baltic Communication 
 Partners"
 425,00  29.06.2018.
Festivāla Lampa sarunas "Sabiedrības fiskālā atbildība
un valsts parāds" moderēšana un palīdzība sarunas programmas skripta izstrādē
 23.04.2018.  1-17/487  -  -  SIA "Baltic   Communication
 Partners"
 371,90  29.06.2018.
Eksperta konsultācijas par makroekonomikas
radītāju prognozēšanas modeļa pilnveidi atbilstoši
Fiskālās disciplīnas likuma 28.pantā noteiktajam
 30.01.2018.  3-05/96  -  -  Artūrs Valujevs  10,93  28.02.2018.

 * Vienas stundas darbaspēka izmaksas pa darbības veidiem pa ceturkšņiem, sezonāli neizlīdzinātie (EUR). Avots: csb.gov.lv.

  

 

Noslēgtie līgumi par Padomes tehnisko nodrošinājumu

Līguma priekšmets Līguma datums Līguma numurs Paziņojuma  
publikācijas  datums
iepirkumu uzraudzības
biroja mājaslapā 
Pieteikumu /
piedāvājumu  
iesniegšanas
termiņš 
Izpildītāja nosaukums Līgumcena  
(EUR, bez PVN)
Līguma izpildes
termiņš 
Ēdināšanas pakalpojumi Baltijas-Ziemeļvalstu
neatkarīgo fiskālo iestāžu semināra dalībniekiem
2018. gada 10. jūnijā un 11. jūnijā
Līguma grozījums
 23.04.2018. 1-16/479   -  16.04.2018.  SIA "Hotel Expert Services" 1 716,43   10.-11.06.2018.
Paklāju nomas un maiņas pakalpojumi  01.10.2018. 1-16/1145  -  28.09.2018.  AS "Berendsen Tekstila Serviss"  540,00  31.12.2020.

 

 

Pieņemtie lēmumi

Lēmuma priekšmets Lēmuma datums Lēmuma numurs

Cenu aptauja par ēdināšanas pakalpojumiem Baltijas-Ziemeļvalstu neatkarīgo
fiskālo iestāžu semināra dalībniekiem 2018. gada 10. jūnijā un 11. jūnijā. 
Prasības ēdināšanai un pretendentiem, kā arī pretendenta apliecinājums un līguma paraugs.

19.04.2018.

1-03/456
(punktu skaits)
 

Cenu aptauja par paklāju nomas un maiņas pakalpojumiem.
Prasības cenu aptaujā un līguma paraugs.

01.10.2018.

1-03/1142
(punktu skaits)

 

 

Iepirkumu un noslēgto līgumu arhīvs:

2017. gads
2016. gads
2015. gads
2014. gads

Pēdējo reizi saturs atjaunots : 2018. gada 7. novembrī