Iepirkumi un noslēgtie līgumi

Fiskālās disciplīnas padomei nav aktīvu iepirkumu

Noslēgtie ekspertu (pētniecība, aptaujas, komunikācija) līgumi
 

Līguma priekšmets Līguma datums Līguma
identifikācijas
numurs
Paziņojuma  
publikācijas  datums
iepirkumu
uzraudzības

biroja mājaslapā 
Pieteikumu /
piedāvājumu  
iesniegšanas
termiņš 
Izpildītāja nosaukums Līgumcena  
(EUR; bez
PVN
vai bruto
stundas likme*)
Līguma izpildes
termiņš 
Festivāla Lampa sarunas "Sabiedrības
fiskālā atbildība un valsts parāds" infografiku izstrāde
 06.06.2018. 1-17/805   -  -  SIA "Baltic Communication 
 Partners"
 425,00  29.06.2018.
Festivāla Lampa sarunas "Sabiedrības
fiskālā atbildība un valsts parāds" moderēšana un
palīdzība sarunas programmas skripta izstrādē.
 23.04.2018.  1-17/487  -  -  SIA "Baltic   Communication
 Partners"
 371,90  29.06.2018.
Eksperta konsultācijas par makroekonomikas
radītāju prognozēšanas modeļa pilnveidi atbilstoši
Fiskālās disciplīnas likuma 28.pantā noteiktajam
 30.01.2018.  3-05/96  -  -  Artūrs Valujevs  10,93  28.02.2018.

 * Vienas stundas darbaspēka izmaksas pa darbības veidiem pa ceturkšņiem, sezonāli neizlīdzinātie (EUR). Avots: csb.gov.lv.

  

 

Noslēgtie līgumi par Padomes tehnisko nodrošinājumu

Līguma priekšmets Līguma datums Līguma numurs Paziņojuma  
publikācijas  datums
iepirkumu uzraudzības
biroja mājaslapā 
Pieteikumu /
piedāvājumu  
iesniegšanas
termiņš 
Izpildītāja nosaukums Līgumcena  
(EUR, bez PVN)
Līguma izpildes
termiņš 
Ēdināšanas pakalpojumi Baltijas-Ziemeļvalstu
neatkarīgo fiskālo iestāžu semināra dalībniekiem
2018. gada 10. jūnijā un 11. jūnijā
Līguma grozījums
 23.04.2018. 1-16/479   -  16.04.2018.  SIA "Hotel Expert Services" 1 716,43   10.-11.06.2018.

 

 

Pieņemtie lēmumi

Lēmuma priekšmets Lēmuma datums Lēmuma numurs

Cenu aptauja par ēdināšanas pakalpojumiem Baltijas-Ziemeļvalstu neatkarīgo
fiskālo iestāžu semināra dalībniekiem 2018. gada 10. jūnijā un 11. jūnijā. 
Prasības ēdināšanai un pretendentiem, kā arī pretendenta apliecinājums un līguma paraugs.

19.04.2018.

1-04/456
(punktu skaits)
 

 

 

Iepirkumu un noslēgto līgumu arhīvs:

2017. gads
2016. gads
2015. gads
2014. gads

Pēdējo reizi saturs atjaunots : 2018. gada 13. jūlijā