Iepirkumi un noslēgtie līgumi

Cenu aptauja par maināmo paklāju nomas pakalpojumu sniegšanu Fiskālās disciplīnas padomes vajadzībām

Aicinām Jūs iesniegt piedāvājumu cenu aptaujā par maināmo paklāju nomas pakalpojumu sniegšanu Fiskālās disciplīnas padomes vajadzībām.

Jūsu pieteikumā lūdzam iesniegt:
(i) pirmā punktā minētos dokumentus un ceturtā punktā minēto finanšu piedāvājumu,
(ii) kā arī pieteikumā vēstulē apstiprināt otrā un trešā punktā prasību izpildi pilnā apmērā.

1. Prasības pretendentam

1.1. Vismaz 3 (trīs) gadu pieredze līdzīgu pakalpojumu sniegšanā. Aprakstot sadarbības pieredzi, lūdzam minēt gan darbības sākuma gadu, gan Jūsu galvenos sadarbības partnerus;
1.2. Klientu rekomendācijas, kas apliecina uzņēmuma sniegto pakalpojumu kvalitāti un reputāciju;
1.3. Apstiprinājums par nodokļu parādu neesamību.

2. Paklāju apraksts

2.1. Ir nepieciešami 4 (četri) maināmie paklāji;
2.2. Paklāju izmērs ir 85 x 110 cm;
2.3. Materiāls – neilons. Pretējā puse – no gumijas;
2.4. Krāsa – pelēks-brūns bez attēla.

3. Prasības pakalpojumam

3.1. Pretendentam būs jānogādā paklāji līdz Padomes birojam, Rīgā, Smilšu ielā 1, 511.-513.telpas (piektais stāvs). Ēkā ir lifts;
3.2. Pretendentam 2 (divas) reizes mēnesī katru otro un pēdējo piektdienu no rīta līdz plkst. 8:00 būs nepieciešams atvest tīrus paklājus un paņemt iepriekšējos. Paklāju apmaiņa notiks pie 3.1.punktā minētajām telpām gaitenī (Būsim atstājuši lietotos un turpat Jūs atstāsiet tīros);
3.3. Noslēdzot līgumu (pielikumā līguma paraugs), Padome lūdz informēt par Pretendenta kontaktpersonu saziņai par paklāju nomaiņas pakalpojuma darbinieku vārdu un uzvārdu, lai ir iespēja savlaicīgi pieteikt vienreizējo caurlaidi.

4. Finanšu piedāvājums

Lūdzam iesniegt cenu piedāvājumu (ar PVN), t.sk. atsevišķi arī norādot cenu par četru paklāju nomu un nomaiņu divas reizes mēnesī.

5. Termiņi

5.1. Lūdzam iesniegt piedāvājumu līdz š.g. 28.septembra plkst. 23:59, sūtot uz info@fdp.gov.lv;
5.2. Līguma slēgšana paredzēta š.g. oktobra pirmajā nedēļā un paklāju nomaiņas pakalpojuma piegāde ar oktobra otro nedēļu;
5.3. Līguma termiņš paredzēts līdz 2020.gada 31.decembrim.

Kontaktpersona:
Elīna Lucka
Padomes ekonomiste
elina.lucka@fdp.gov.lv, 67083653.Noslēgtie ekspertu (pētniecība, aptaujas, komunikācija) līgumi
 

Līguma priekšmets Līguma datums Līguma
identifikācijas
numurs
Paziņojuma  
publikācijas  datums
iepirkumu
uzraudzības

biroja mājaslapā 
Pieteikumu /
piedāvājumu  
iesniegšanas
termiņš 
Izpildītāja nosaukums Līgumcena  
(EUR; bez
PVN
vai bruto
stundas likme*)
Līguma izpildes
termiņš 
Festivāla Lampa sarunas "Sabiedrības fiskālā atbildība
un valsts parāds" infografiku izstrāde
 06.06.2018. 1-17/805   -  -  SIA "Baltic Communication 
 Partners"
 425,00  29.06.2018.
Festivāla Lampa sarunas "Sabiedrības fiskālā atbildība
un valsts parāds" moderēšana un palīdzība sarunas programmas skripta izstrādē
 23.04.2018.  1-17/487  -  -  SIA "Baltic   Communication
 Partners"
 371,90  29.06.2018.
Eksperta konsultācijas par makroekonomikas
radītāju prognozēšanas modeļa pilnveidi atbilstoši
Fiskālās disciplīnas likuma 28.pantā noteiktajam
 30.01.2018.  3-05/96  -  -  Artūrs Valujevs  10,93  28.02.2018.

 * Vienas stundas darbaspēka izmaksas pa darbības veidiem pa ceturkšņiem, sezonāli neizlīdzinātie (EUR). Avots: csb.gov.lv.

  

 

Noslēgtie līgumi par Padomes tehnisko nodrošinājumu

Līguma priekšmets Līguma datums Līguma numurs Paziņojuma  
publikācijas  datums
iepirkumu uzraudzības
biroja mājaslapā 
Pieteikumu /
piedāvājumu  
iesniegšanas
termiņš 
Izpildītāja nosaukums Līgumcena  
(EUR, bez PVN)
Līguma izpildes
termiņš 
Ēdināšanas pakalpojumi Baltijas-Ziemeļvalstu
neatkarīgo fiskālo iestāžu semināra dalībniekiem
2018. gada 10. jūnijā un 11. jūnijā
Līguma grozījums
 23.04.2018. 1-16/479   -  16.04.2018.  SIA "Hotel Expert Services" 1 716,43   10.-11.06.2018.

 

 

Pieņemtie lēmumi

Lēmuma priekšmets Lēmuma datums Lēmuma numurs

Cenu aptauja par ēdināšanas pakalpojumiem Baltijas-Ziemeļvalstu neatkarīgo
fiskālo iestāžu semināra dalībniekiem 2018. gada 10. jūnijā un 11. jūnijā. 
Prasības ēdināšanai un pretendentiem, kā arī pretendenta apliecinājums un līguma paraugs.

19.04.2018.

1-04/456
(punktu skaits)
 

 

 

Iepirkumu un noslēgto līgumu arhīvs:

2017. gads
2016. gads
2015. gads
2014. gads

Pēdējo reizi saturs atjaunots : 2018. gada 14. septembrī