Monitorings

Atbilstoši noteiktajam Fiskālās disciplīnas likumā Fiskālās disciplīnas padome monitorē

- gan gadskārtējā valsts budžeta likuma ieņēmumu daļas izpildi, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta administrējamos ieņēmumu datus;

- gan gadskārtējā valsts budžeta likuma izdevumu daļas izpildi, izmantojot Valsts kases datus. Valsts kases dati ietver arī kopējo budžeta ieņēmumu daļu.

Reizi ceturksnī Fiskālās disciplīnas padome sagatavo

- ceturkšņa pārskatu par valsts budžeta likuma ieņēmumu un izdevumu daļas izpildi, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta administrējamos ieņēmumu datus un Valsts kases datus par budžeta ieņēmumu daļu,

- ceturkšņa pārskatu par makroekonomikas rādītāju atbilstību prognozēm,

- ceturkšņa pārskatu par līdzekļu pārdali no budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem".

Reizi pusgadā Fiskālās disciplīnas padome kopā ar citām Eiropas Savienības dalībvalstu neatkarīgajām fiskālajām iestādēm sagatavo fiskālo apskatu.

 

Pēdējo reizi saturs atjaunots : 2018. gada 18. jūnijā