Padome

MSc.oec. Jānis Platais, Padomes priekšsēdētājs

MSc.oec. Jānis Platais, Padomes priekšsēdētājs

Jānis Platais ir valdības finanšu konsultants Starptautiskā Valūtas fonda un Pasaules Bankas valsts finanšu pārvaldības un valdības finanšu statistikas projektiem. Viņš iepriekš strādāja par Finanšu ministra padomnieku, kā arī viņam ir vairāk nekā 15 gadu starptautiska konsultanta pieredze SVF un Pasaules Bankas attīstot valdības finanšu institūcijas. 1990.tos gados J. Platais strādāja vadošos amatos Finanšu ministrijā un Labklājības ministrijā, veidojot šo iestāžu pamatus atjaunotajā Latvijas Republikā.

Jānis Platais ir absolvējis Latvijas Universitātes Ekonomikas fakultāti un viņam ir maģistra grāds ekonomikā. No 2014.gada 1.janvāra Jānis Platais ir Fiskālās disciplīnas padomes biedrs.

Dr.oec. Ingars Eriņš, Padomes priekšsēdētāja vietnieks

Dr.oec. Ingars Eriņš, Padomes priekšsēdētāja vietnieks

Ingars Eriņš ir Rīgas Tehniskās universitātes kanclers un asociētais profesors. Viņš iepriekš strādāja vadošos amatos gan Rīgas Tehniskajā universitātē Inženierekonomikas un vadības fakultātē un Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātē, gan vairākās citās iestādēs.

Ingars Eriņš ir ieguvis Rīgas Tehniskajā universitātē ekonomikas zinātņu doktora grādu vadībzinātnes nozarē. Viņš ir daudzu zinātnisko publikāciju autors finanšu un banku pārvaldības jomā. 2012.gadā Ingars bija Latvijas Valsts prezidenta Stratēģiskās analīzes komisijas Cilvēkkapitāla attīstības veicināšanas darba grupas biedrs. No 2014.gada 1.janvāra Ingars Eriņš ir Fiskālās disciplīnas padomes biedrs.

MSc.oec. Mortens Hansens

MSc.oec. Mortens Hansens

Mortens Hansens ir Rīgas Ekonomikas augstskolas Ekonomikas departamenta vadītājs, viņš ir ekonomikas slejas autors žurnālā ir.lv, kā arī Ekonomistu inteliģences vienības biedrs un MHansen Consulting direktors.

Mortens Hansens ir no Dānijas, un dzīvo Latvijā kopš 1993.gada. Viņš iepriekš strādāja Latvijas Universitātes Eirofakultātē. No 2014.gada 1.janvāra Mortens Hansens ir Fiskālās disciplīnas padomes biedrs. Saeima 2016.gada 22.decembrī apstiprināja Mortenu Hansenu atkārtoti darbam Fiskālās disciplīnas padomē.

Dr.oec. Mārtiņš Kazāks

Dr.oec. Mārtiņš Kazāks

Mārtiņš Kazāks kopš 2005.gada ir Swedbank Latvija galvenais economists, bet kopš 2010.gada arī Swedbank Grupas galvenā ekonomista vietnieks. Viņš ir viens no atzītākajiem ekonomistiem Latvijā. Mārtiņš ir ieguvis bakalaura grādu ekonomikā Latvijas Universitātē, diplomu ekonomikā Kembridžas Universitātē, maģistra (ar izcilību) un doktora grādus ekonomikā Londonas Universitātē. Viņa galvenās interešu jomas ietver valūtas maiņas kursu ekonomiku un ekonometrijas laikrindu modeļus.

Savu profesionālo karjeru Mārtiņš Kazāks uzsāka kā vecākais ekonomists LR Finanšu Ministrijā (1994–1995). Laikā no 1996. līdz 2008.gadam Mārtiņš bija pasniedzējs Rīgas ekonomikas augstskolā. No 2006.gada līdz 2011.gadam Mārtiņš bija Latvijas Valsts prezidenta Stratēģiskas analīzes komisijas biedrs. No 2014.gada 1.janvāra Mārtiņš Kazāks ir Fiskālās disciplīnas padomes biedrs. Saeima 2016.gada 22.decembrī apstiprināja Mārtiņu Kazāku atkārtoti darbam Fiskālās disciplīnas padomē.

MSc.oec. Ulo Kāsiks

MSc.oec. Ulo Kāsiks

Ulo Kāsiks kopš 2011.gada jūlija ir Igaunijas Bankas (Eesti Pank) prezidenta vietnieks. Igaunijas Bankā Ulo Kāsiks strādā kopš 1999.gada. Savu karjeru viņš sāka Pētniecības departamentā kā ekonomists un sākot ar 2007.gadu strādāja par Monetārās politikas departamenta vadītāju. Divus gadus viņš bija premjera padomnieks ekonomikas jautājumos.

Ulo Kāsiks ir absolvējis Tartu Universitātes Ekonomikas un vadības fakultāti un viņam ir Tallinas Universitātes maģistra grāds ekonomikā. No 2014.gada 1.janvāra Ulo Kāsiks ir Fiskālās disciplīnas padomes biedrs.

MSc.oec., LL.M. Andžs Ūbelis

MSc.oec., LL.M. Andžs Ūbelis

Andžs Ūbelis ir eksperts publisko finanšu jomā ar vairāk nekā 15 gadu pieredzi Latvijas Republikas valsts pārvaldes iestādēs un starptautiskās institūcijās. Andžs Ūbelis ir KPMG direktors, vadības un riska konsultāciju jomā. Viņš iepriekš ir strādājis Finanšu ministrijā par valsts sekretāra vietnieku ārvalstu finanšu palīdzības jautājumos un fiskālās politikas jautājumos, kā arī Pasaules Bankā par Baltijas un Ziemeļu valstis pārstāvošā valdes locekļa padomnieku.

Andžs Ūbelis ir ieguvis bakalaura grādu politikas zinātnē un starptautiskajās attiecības (Latvijas Universitāte), kā arī maģistra grādus Eiropas tiesības un politikā (Nansi 2. Universitāte, Francijā) un starptautiskajā ekonomikā un rīcībpolitikā (Kārdifas Universitāte, Lielbritānijā). No 2015. gada 3. septembra Andžs Ūbelis ir Fiskālās disciplīnas padomes biedrs.