Politisko partiju aptauja par fiskālās disciplīnas jautājumiem

Politisko partiju aptauja par fiskālās disciplīnas jautājumiem

Aptaujas mērķis – dokumentēt partiju nodomus vēlēšanās ar būtisku fiskālo ietekmi.

Kuras politiskās partijas un kad iesaistīt? Aptauja tiks veikta, lai kāda partija ar iespēju iekļūt Saeimā, netiktu ignorēta. Tādēļ anketa ir viegli pieejamai visiem, bet īpašs darbs tiks veikts ar partijām, kurām tiks prognozēts lielāks svars nākamajā Saeimā. Optimālais variants varētu būt, ka datu ievākšana tiek uzsākta 2018. gada aprīļa otrajā pusē (pēc Latvijas Stabilitātes programmas un Padomes starpziņojuma publicēšanas), balstoties uz kādas nesen veiktas sabiedriskās domas aptaujas rezultātiem. Izlasē tiktu iekļautas visas partijas virs noteikta atbalsta sliekšņa (piemēram, 3%).

Aptaujas formāts. Ar lielākajām, un pēc uzaicinājuma arī ar citām partijām, plānojam tikties, lai paskaidrotu aptaujas metodoloģiju, iespējami kopā aizpildītu atbildes un ļautu tās precizēt, lai tās labāk atbilstu partiju programmatiskajiem dokumentiem. Mērķis ir iegūt informāciju par partijas nostāju fiskālās politikas jautājumos, nevis pārsteigt viņus nesagatavotus.

Veicot intervijas, tiks nodrošināta caurspīdība par projektu. Partijas uzrunāsim ar e-pastu, dodot īsu un konkrētu paskaidrojumu par sarunas mērķi. Ja netiek saņemta reakcija, zvanīsim, jo ir iespējams, ka vēstule nokļuvusi mēstules mapē. Intervijas sapulces formā varētu veikt Padomes sekretariāta darbinieki un/vai Padomes biedri, lai nodrošinātu elastību pirmajā šāda veida pasākumā Latvijā.

Attiecībā uz politikas izmaksām lūgsim partijām sniegt savus vērtējumus.

Aptauju rezultāti tiktu publicēti atsevišķi atspoguļojot katras partijas viedokli veidā, kurš lietotājiem palīdzētu veikt analīzi. Padomes galvenais ieguldījums būtu jautājumu formulēšana (saturiskā puse), bet atbildes būtu pilnā politisko partiju kontrolē. Padomes vērtējums pēc aptaujas fokusētos uz politisko partiju ranžējumu pēc to fiskālās atbildības, ņemot vērā virspusēju izmaksu vērtējuma salīdzinājumu pa vēlēšanu cikla gadiem.

Pēc pirmajām intervijām anketa MS Excel formātā, ir pabeigta un pieejama partijām turpmākajam darbam. Aptaujā iesniegtās atbildes tiks publicētas šajā lapā MS Excel formātā. Izmantotās prognozes ir precizētas atbilstoši Latvijas Stabilitātes programmā iekļautajām. 

2018. gada 23. martā Padome nosūtīja uzaicinājumu Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai aicinājumu uz sadarbību šajā aptaujā. Vēstule pieejama šeit. Atbildē saņēmām uzaicinājumu piedalīties Komisijas sēdē š.g. 17. aprīlī. Prezentācija pieejama šeit.

2018. gada 19. aprīlī organizētā informatīvā semināra materiāli:
- uzaicinājums uz semināru; semināra prezentācija un piekrišanas veidlapa; semināra video.

2018. gada 25. aprīlī Padome nosūtīja uzaicinājumu politiskajām partijām noteikt interviju datumu. Vēstule pieejama šeit.

2018. gada 22. maijā ir uzsāktas intervijas ar partijām. Intervijas prezentācija pieejama šeit. Aptaujas anketa ar piemēriem (atjaunota 27.05.2018.). 

Ērtībai ir apkopotas Valdības jaunās politikas iniciatīvas, kas tika pieņemtas Ministru kabinetā 2016.-2018.gadā. Pieejamas MS Excel formātā šeit.

Komentāri un jautājumi par aptauju un tās anketu gaidīti, rakstot uz info@fdp.gov.lv vai zvanot 67083650.

Projekta laika grafiks.

Pēdējo reizi saturs atjaunots : 2018. gada 27. maijā