Izvērtējot Latvijas Stabilitātes programmu 2019.-2022. gadam, Fiskālās disciplīnas padome secinājusi, ka valdība neparedz pietiekami stingru fiskālās politikas ievirzi.

Tā vietā, lai nodokļu reformas rezultātā samazināto ieņēmumu dēļ samazinātu budžeta izdevumus, Stabilitātes programma paredz izdevumu pieaugumu. Tas iedibina bīstamu precedentu, ka līdzīgu vienreizēju efektu var piedēvēt papildu izdevumiem arī izglītībā, pētniecībā un infrastruktūrā. Tāpēc Padome aicina valdību labot šo pieeju.

Lai sabiedrība labāk izprastu cikliskās pārmaiņas ekonomikā, Fiskālās disciplīnas padome, līdzīgi kā citas Eiropas neatkarīgās fiskālās iestādes, izmanto ekonomikas ciklu raksturojošu grafiku – tā saukto siltuma karti (no angļu val. heatmap). Šis rīks apliecina, ka ekonomiskā izaugsme Latvijā pašlaik ir strauja un pārsniedz tās potenciālu, tāpēc valsts budžeta fiskālo bilanci nepieciešams plānot ar pārpalikumu.

Fiskālā padome valdības darbu pie 2019.gada valsts budžeta vērtē kā nepietiekamu, lai nodrošinātu fiskālo rādītāju atbilstību ilgākā termiņā un pārvarētu prociklisku fiskālās politikas ievirzi. Padome ierosina valdībai izstrādāt un apstiprināt tiesību aktus obligāto (nediskrecionāro) izdevumu un ieņēmumu, kā arī vienreizējo pasākumu kvalificēšanai fiskālo nosacījumu aprēķinā, jo uzskata, ka šobrīd spēkā esošais regulējums to pilnībā nenodrošina.

Fiskālā ilgtspēja apzīmē valdības spēju turpinot nākotnē pašreizējo ieņēmumu un izdevumu politiku pildīt izdevumu un finansiālās saistības, vienlaikus neradot nekontrolējamu valsts parāda pieaugumu. Šogad veiktā fiskālās politikas analīze liecina, ka izaicinājumi būs jāpiedzīvo gan sabiedrisko pakalpojumu nodrošināšanā, gan valsts parāda apkalpošanā.

Jaunumi

Izvērtējot Latvijas Stabilitātes programmu 2019.-2022. gadam, Fiskālās disciplīnas padome secinājusi, ka valdība neparedz pietiekami stingru fiskālās politikas ievirzi.

Fiskālā padome aicina darbā Fiskālās padomes sekretāru. Vairāk informācijas sadaļā Vakance.

2019. gada 5. aprīlī notika kārtējā Fiskālās padomes sēde, kurā tika diskutēti fiskālo nosacījumu aprēķini, kas ir par pamatu Latvijas Stabilitātes programmai 2019.-2022. gadam.  

Saskaņā ar Fiskālās disciplīnas likuma 28. panta septīto daļu Fiskālās disciplīnas padome sagatavo un iesniedz Saeimai un Ministru kabinetam viedokli fiskālās politikas jautājumos, ja atzīst tos par būtiskiem Fiskālās disciplīnas likuma normu ievērošanai.

Fiskālās disciplīnas padomes loceklis Andžs Ūbelis prezentē uzraudzības ziņojumu Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.

Jaunumu arhīvs