Ja Tev patīk skaitļi, ja patīk darbs ar valsts budžetu, ja patīk daudz rēķināt, lasīt un rakstīt - gan latviešu, gan angļu valodā, gaidām Tevi pie mums darbā. Priekšrocība noteikti būs tiem, kas mīl arī tuvāk pētīk skaitļu rindas ar ekonometrijas palīdzību, arī tiem, kam ir pieredze darbā valsts pārvaldē, jo neiztrūkst arī darbu, kas ir gana rutinēti. Taču pats svarīgākais - lai ir patika pret rakstīšanu un pētniecību kā tādu. Līdz 2.aprīlim ļoti gaidām pieteikumus!

Fiskālās disciplīnas padome 2018. gada 11. oktobrī pieņemtos grozījumus valsts fondēto pensiju likumā un priekšlikumus paātrināt to ieviešanu 2019. gadā vērtē kā fiskālo telpu pasliktinošus, kuri prasa papildu kompensējošos pasākumus ar fiskālo ietekmi uz 2019. gada valsts budžetu un vidēja termiņa budžeta ietvaru 2020.-2022. gadiem. Turklāt strukturālo reformu pasākumu pārskatīšana pretējā virzienā rada nopietnus reputācijas riskus. 2019. gada 21. martā Fiskālās disciplīnas padome saņēma informāciju no Finanšu ministrijas, kurā ir ietverts nodoms par iemaksu samazināšanu otrajā pensiju līmenī jau sākot no 2019. gada jūlija.

 

 

Fiskālā padome valdības darbu pie 2019.gada valsts budžeta vērtē kā nepietiekamu, lai nodrošinātu fiskālo rādītāju atbilstību ilgākā termiņā un pārvarētu prociklisku fiskālās politikas ievirzi. Padome ierosina valdībai izstrādāt un apstiprināt tiesību aktus obligāto (nediskrecionāro) izdevumu un ieņēmumu, kā arī vienreizējo pasākumu kvalificēšanai fiskālo nosacījumu aprēķinā, jo uzskata, ka šobrīd spēkā esošais regulējums to pilnībā nenodrošina.

Fiskālās disciplīnas padome apstiprinājusi Finanšu ministrijas izstrādātās Latvijas makroekonomikas  prognozes 2020.-2022. gadam, kas tiek izmantotas par pamatu valsts budžeta plānošanai vidējā termiņā. Kopumā prognozes novērtētas kā reālistiskas, taču bažas raisa riski starptautiskās tirdzniecības un banku sektora reputācijas jomā.

Fiskālās padomes priekšsēdētājs Jānis Platais dalās pieredzēs par Latvijas un Nīderlandes neatkarīgo fiskālo iestāžu darbu saistībā ar politisko partiju aptaujām par fiskālo disciplīnas jautājumiem. Prezentācija pieejama šeit.

Jaunumi

Saskaņā ar Fiskālās disciplīnas likuma 28. panta septīto daļu Fiskālās disciplīnas padome sagatavo un iesniedz Saeimai un Ministru kabinetam viedokli fiskālās politikas jautājumos, ja atzīst tos par būtiskiem Fiskālās disciplīnas likuma normu ievērošanai.

Fiskālās disciplīnas padomes loceklis Andžs Ūbelis prezentē uzraudzības ziņojumu Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.

Fiskālā padome valdības darbu pie 2019.gada valsts budžeta vērtē kā nepietiekamu, lai nodrošinātu fiskālo rādītāju atbilstību ilgākā termiņā un pārvarētu prociklisku fiskālās politikas ievirzi. Padome ierosina valdībai izstrādāt un apstiprināt tiesību aktus obligāto (nediskrecionāro) izdevumu un ieņēmumu, kā arī vienreizējo pasākumu kvalificēšanai fiskālo nosacījumu aprēķinā, jo uzskata, ka šobrīd spēkā esošais regulējums to pilnībā nenodrošina.

Fiskālās padomes priekšsēdētājs Jānis Platais dalās pieredzēs par Latvijas un Nīderlandes neatkarīgo fiskālo iestāžu darbu saistībā ar politisko partiju aptaujām par fiskālo disciplīnas jautājumiem. Prezentācija pieejama šeit.

Fiskālās disciplīnas padome (Padome) ir neatkarīga, koleģiāla institūcija, kuras galvenais uzdevums ir uzraudzīt, kā valsts ievēro fiskālo disciplīnu un, ja tiek konstatētas atkāpes, par to informēt sabiedrību atbilstoši Fiskālās disciplīnas likumam. Padome meklē fiskālo risku ekspertu Padomes sekretariātam, lai veiktu valdības fiskālās politikas analīzi un uzraudzību ikgadējā valsts budžeta un vidēja termiņa budžeta ietvara likuma sagatavošanas, pieņemšanas un izpildes gaitā.

Vairāk informācijas sadaļā Vakance.

Jaunumu arhīvs