2018. gada 28. augusta Ministru kabineta sēdē tika izskatīts darba kārtības punkts, kurš paredz ietaupīto līdzekļu pārdali. Padome iebilst pret lēmumu pārdalīt ietaupītos līdzekļus, jo šāda rīcība palielina maksimāli pieļaujamos valsts budžeta izdevumus 2018. gadam par 1 287 700 eiro. Padome uzskata, ka lēmums par apropriācijas pārdali Labklājības ministrijā, pārdalot izdevumus valsts sociālo pabalstu programmā, rada neatbilstību ar Fiskālās disciplīnas likumu.

Nākamā gada budžeta ierobežojumus lēšot, rūpīgi jāsver un jāsaprot, kādas saistības mūsu valstij uzliek ekonomikas cikls un kādus potenciālos riskus varētu radīt augošā apetīte tēriņu kāpināšanā jeb atkāpes (veselības reforma, nodokļu reforma u.c.), kas palielina budžeta izdevumus.

Latvijas lielākās politiskās partijas priekšvēlēšanu solījumos kopumā pauž atbildīgu attieksmi pret valsts naudas izlietojumu, secina Fiskālās disciplīnas padome, pirmo reizi Latvijā veicot partiju aptauju, lai pirms oktobrī gaidāmajām Saeimas vēlēšanām noskaidrotu partiju priekšvēlēšanu programmās iekļauto prioritāšu ietekmi uz valsts finansēm.

 

Par valsts budžeta veidošanu interesējas katrs piektais Latvijas iedzīvotājs, – tā ļauj konstatēt Fiskālās disciplīnas padomes jau trešo gadu īstenotā iedzīvotāju aptauja par budžeta disciplīnu. Kopējās informācijas pārpilnības apstākļos redzam šo īpatsvaru katru gadu mazināmies. Ikgadējā ziņojumā sniegta informācija par iedzīvotāju viedokli par valsts budžeta disciplīnu, t.sk. arī par valsts parāda palielināšanu vai iekrājumu veidošanu.

Fiskālā ilgtspēja apzīmē valdības spēju turpinot nākotnē pašreizējo ieņēmumu un izdevumu politiku pildīt izdevumu un finansiālās saistības, vienlaikus neradot nekontrolējamu valsts parāda pieaugumu. Šogad veiktā fiskālās politikas analīze liecina, ka izaicinājumi būs jāpiedzīvo gan sabiedrisko pakalpojumu nodrošināšanā, gan valsts parāda apkalpošanā.

Jaunumi

2018.gada 7.septembrī notika Fiskālās disciplīnas padomes IKP darba grupas sēde, tajā piedaloties arī Latvijas Bankas ekspertiem. Darba grupā tika apspriestas aktuālās norises Latvijas makroekonomiskajā attīstībā, t.sk. darba spēku tirgus jautājumi, potenciālā IKP un izlaižu starpību jautājumi. 

Fiskālās disciplīnas padome secinājusi, ka Ministru kabineta sēdē 28. augustā pieņemtais lēmums pārdalīt ietaupītos līdzekļus no Labklājības ministrijas budžeta apakšprogrammas "Valsts sociālie pabalsti" neatbilst Fiskālās disciplīnas likumā noteiktajam, jo pārsniedz vidēja termiņa budžeta ietvara likumā noteikto maksimālo izdevumu apjomu.

Latvijas lielākās politiskās partijas priekšvēlēšanu solījumos kopumā pauž atbildīgu attieksmi pret valsts naudas izlietojumu, secina Fiskālās disciplīnas padome, pirmo reizi Latvijā veicot partiju aptauju, lai pirms oktobrī gaidāmajām Saeimas vēlēšanām noskaidrotu partiju priekšvēlēšanu programmās iekļauto prioritāšu ietekmi uz valsts finansēm.

Kāpēc iedzīvotāji nedrīkst būt vienaldzīgi pret valsts parādu, kā tas ietekmē mūsu ikdienu un kāpēc naudas aizņemšanās jāuztver atbildīgi – par šiem un citiem ar valsts parādu saistītiem jautājumiem šogad sarunu festivālā Lampa aicinās diskutēt Fiskālās disciplīnas padome.

2018. gada 12. jūnijā notika kārtējā Padomes sēde, kurā piedalījās Eiropas Revīzijas palātas pārstāvis un Finanšu ministrijas eksperti. 

Jaunumu arhīvs