2018.gada 11.jūnijā Rīgā, ES mājā, ceturto reizi tikās Baltijas-Ziemeļvalstu Neatkarīgās fiskālās disciplīnas uzraudzības iestādes. Ikgadējā sapulcē tika diskutētas katras iestādes aktualitātes, saņemot tūlītējus vērtīgus komentārus no tuvāko kaimiņvalstu uzraugiem. 

2018. gada 22. maija Ministru kabineta sēdē tika izskatīts darba kārtības punkts, kurš paredz ietaupīto līdzekļu pārdali. Padome iebilst pret lēmumu pārdalīt ietaupītos līdzekļus, jo šāda rīcība palielina maksimāli pieļaujamos valsts budžeta izdevumus 2018. gadam par 227 124 eiro. Padome uzskata, ka lēmums par apropriācijas pārdali Labklājības ministrijā, samazinot izdevumus izdienas pensijām, rada neatbilstību ar Fiskālās disciplīnas likumu.

2018. gada aprīlī publicēts Ilzes Brezauckas pētījums, pieejams šeit, par publiskās un privātās partnerības (PPP) projektu riskiem. Pētījuma rezultātā secināts, ka PPP projekti efektīvi ļauj attīstīt nozīmīgus infrastruktūras objektus un pakalpojumus, taču ir būtiski svarīgi spēt novērtēt visus riskus, kas ir saistīti ar šo publisko investīciju veidu.

Izvērtējot Latvijas stabilitātes programmu 2018.-2021.gadam, Fiskālās disciplīnas padome secinājusi, ka Latvijas valdība turpina īstenot atbildīgu fiskālo politiku, pamatā ievērojot fiskālās disciplīnas prasības. Tomēr, salīdzinot ar 2015. un 2016.gadiem, vērojama būtiska fiskālās politikas plānu ekspansija, kas neatbilst pašlaik labvēlīgajiem ekonomikas apstākļiem un pastiprina procikliskas ievirzes (tiek pastiprināti sildīta valsts ekonomika un netiek mazināts valsts kopējais parāds). To nulle publiskotajā un 9.aprīlī Ministru kabinetā iesniegtajā ikgadējā Fiskālās disciplīnas uzraudzības starpziņojumā atzinusi Fiskālās disciplīnas padome.

Fiskālā ilgtspēja apzīmē valdības spēju turpinot nākotnē pašreizējo ieņēmumu un izdevumu politiku pildīt izdevumu un finansiālās saistības, vienlaikus neradot nekontrolējamu valsts parāda pieaugumu. Šogad veiktā fiskālās politikas analīze liecina, ka izaicinājumi būs jāpiedzīvo gan sabiedrisko pakalpojumu nodrošināšanā, gan valsts parāda apkalpošanā.

Jaunumi

2018.gada 12.jūnijā notika Fiskālās disciplīnas padomes IKP darba grupas sēde, tajā piedaloties arī Latvijas Bankas ekspertiem. Darba grupā tika apspriestas aktuālās norises Latvijas makroekonomiskajā attīstībā, t.sk. finanšu sektora nerezidentu banku un darba spēka tirgus jautājumi. 

2018. gada 12. jūnijā notika kārtējā Padomes sēde, kurā piedalījās Eiropas Revīzijas palātas pārstāvis un Finanšu ministrijas eksperti. 

2018.gada 11.jūnijā Rīgā, ES mājā, ceturto reizi tikās Baltijas-Ziemeļvalstu Neatkarīgās fiskālās disciplīnas uzraudzības iestādes. Ikgadējā sapulcē tika diskutētas katras iestādes aktualitātes, saņemot tūlītējus vērtīgus komentārus no tuvāko kaimiņvalstu uzraugiem. 

2018.gada 9.maijā notika Fiskālās disciplīnas padomes Fiskālo risku darba grupas sēde. Sēdē piedalījās arī pārstāvji no Pārresoru koordinācijas centra, Ekonomikas ministrijas un AS "Latvenergo", kā arī no Finanšu ministrijas. Sēdes laikā tika saņemta informācija par risku vadības mehānismiem, kā arī turpināta diskusija arī par šo fiskālo risku kvantificēšanu fiskālo risku deklarācijā

 

Pieaugot interesei par publiskās un privātās partnerības (PPP) projektiem, kas efektīvi ļauj attīstīt nozīmīgus infrastruktūras objektus un pakalpojumus, valdībai daudz nopietnāk jādomā par PPP risku izvērtēšanu, lai nākotnē neradītu būtiskus zaudējumus valsts budžetam, secināts Fiskālās disciplīnas padomes pētījumā par PPP projektu fiskālajiem riskiem.

Jaunumu arhīvs