Fiskālās disciplīnas Uzraudzības ziņojumā par Latvijas Vidēja termiņa budžeta ietvaru 2018.-2020. gadam Padome nepiekrita atkāpei no budžeta bilances mērķa, lai ieviestu strukturālās reformas veselības aprūpē. Padomes nostāja bija, ka pieejamā informācija par reformu un tās ilgtermiņa ietekmi uz tautsaimniecības izaugsmi nebija pietiekama, lai attaisnotu deficīta finansējuma izmantošanu.

Ņemot vērā Veselības ministrijas atsūtīto informāciju, kura sniedz pārskatu par reformu pasākumiem un sasniedzamajiem rezultātiem, Padome atceļ savu iebildumu pret deficīta atkāpi veselības aprūpes sistēmas reformas īstenošanai. Padome turpinās pārraudzīt progresu saistībā ar strukturālajām reformām veselības aprūpes sistēmā.

2017. gada 21. novembra Ministru kabineta sēdē tika izskatīts darba kārtības punkts, kurš paredz ietaupīto līdzekļu pārdali. Padome iebilst pret lēmumu pārdalīt ietaupītos līdzekļus, jo šāda rīcība samazina maksimāli pieļaujamos valsts budžeta izdevumus 2017. gadam par 886 373 eiro. Padome uzskata, ka lēmums par finansējuma novirzīšanu uz programmu "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem", samazinot budžeta apakšprogrammas "Valsts pārāda vadība" apjomu 2017. gadā, rada neatbilstību ar Fiskālās disciplīnas likumu.

2017. gada budžeta izpildes rezultāti ir sagaidāmi labi, neskatoties uz vairākiem neseniem Latvijas valdības lēmumiem palielināt budžeta izdevumus. Paātrinoties ekonomikas izaugsmei, budžeta izdevumi nevarēs augt pietiekami strauji, lai budžeta sfērā strādājošo darba samaksas pieauguma tempi sekotu tendencēm privātajā sektorā, radot jaunus izaicinājumus izvēloties, kuras prioritātes finansēt ierobežotu budžeta līdzekļu apstākļos. Valsts parāda samazināšana, veidojot sabalansētu budžetu vai budžetu ar pārpalikumu, būs svarīgs fiskālās politikas uzdevumus drīzā nākotnē, secināts ceturtdien, 5. oktobrī, publiskotajā Fiskālās disciplīnas padomes gadskārtējā uzraudzības ziņojumā.

Jaunumi

Saskaņā ar Fiskālās disciplīnas likuma 28. panta septīto daļu Fiskālās disciplīnas padome sagatavo un iesniedz Saeimai un Ministru kabinetam viedokli fiskālās politikas jautājumos, ja atzīst tos par būtiskiem FDL normu ievērošanai.

Fiskālā padome apstiprina to, ka atbilstoši Fiskālās disciplīnas likuma 11. pantam strukturālās bilances korekcija nav nepieciešama. Strukturālās bilances nosacījums un izdevumu pieauguma nosacījuma aprēķini 2013.-2016. gadam uzrāda pozitīvu uzkrāto noviržu buferi. Tomēr cikliskās komponentes lielā ietekme strukturālās bilances nosacījuma novērtēšanā un IKP deflatora aplēšu ietekme izdevumu pieauguma nosacījuma aprēķinos norāda uz konservatīvas fiskālās politikas nepieciešamību. 

Šodien parunājām par deficītu ar skolēniem karjeras dienu pasākumā "Profesiju sīrups" no Rīgas skolām, kas notika Rīgas 25. vidusskolā.

2017. gada 21. novembra Ministru kabineta sēdē tika izskatīts darba kārtības punkts, kurš paredz ietaupīto līdzekļu pārdali. Padome iebilst pret lēmumu pārdalīt ietaupītos līdzekļus, jo šāda rīcība samazina maksimāli pieļaujamos valsts budžeta izdevumus 2017. gadam par 886 373 eiro. Padome uzskata, ka lēmums par finansējuma novirzīšanu uz programmu "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem", samazinot budžeta apakšprogrammas "Valsts pārāda vadība" apjomu 2017. gadā, rada neatbilstību ar Fiskālās disciplīnas likumu.

Fiskālās disciplīnas padome izsludina komunikācijas pakalpojumu iepirkumu. Pretendentu pieteikumus gaidām līdz 2017. gada 1. decembra plkst. 10:00. Visus interesentus ļoti gaidīsim š.g. 21. novembrī plkst. 15:00 uz semināru par šo iepirkumu. Semināra norises vieta: Rīgā, Smilšu ielā 1, 260. telpā. Vairāk informācija pieejama šeit.

Jaunumu arhīvs