Sekretariāts

Dr.oec., LL.M. Dace Kalsone, Fiskālās padomes sekretāre

Dr.oec., LL.M. Dace Kalsone, Fiskālās padomes sekretāre

Dace Kalsone iepriekš bija eiro projekta vadītāja Finanšu ministrijā, vēl iepriekš – SEPA (single euro payments area – vienotā eiro maksājumu telpa) projekta vadītāja Latvijas Bankā un maksājumu sistēmu analītiķe. Pieredze uzkrāta ekonomikā, tiesībās, IT, banku un vides aizsardzības jomā.

Latvijas Universitātē Dace ir ieguvusi doktora grādu ekonomikas zinātnē, bakalaura un maģistra grādus biznesa vadībā, kā arī bakalaura grādu tiesību zinātnē. Rīgas Juridiskajā augstskolā iegūts profesionālais un akadēmiskais maģistra grāds starptautiskajās un Eiropas tiesībās.

Tālrunis: 6708 3650, e-pasts: dace.kalsone@fdp.gov.lv

MSc.oec. Agnese Vaivade Fiskālās padomes makroekonomikas eksperte (līdz 2018.gada 31.decembrim)

MSc.oec. Agnese Vaivade Fiskālās padomes makroekonomikas eksperte (līdz 2018.gada 31.decembrim)

Kopš 2016.gada oktobra Agnese Vaivade ir SIA "Ernst & Young Baltic" konsultante Rīgas birojā, iepriekš uz noteiktu laiku strādājusi Finanšu ministrijā, kā arī praksē bijusi Briselē, Eiropas Komisijas Vice-prezidenta Valda Dombrovska Kabinetā. Galvenā Agneses darbības joma ir ekonomiskā un ekonometriskā datu analīze.

Maģistra grāds iegūts Norvēģijā Norwegian School of Economics. Pašlaik Agnese ir Latvijas Universitātes ekonomikas doktorantūras studente.

Saskaņā ar 2017.gada 15.septembrī noslēgto uzņēmuma līgumu ar SIA "Ernst & Young Baltic" Agnese Vaivade nodrošina Fiskālajai padomei makroekonomikas eksperta konsultāciju pakalpojumus.

Tālrunis: 6704 3801, e-pasts: agnese.vaivade@lv.ey.com

BSc.oec. Viktors Miglinieks, Fiskālās padomes fiskālo risku eksperts

BSc.oec. Viktors Miglinieks, Fiskālās padomes fiskālo risku eksperts

Viktors Miglinieks pirms darba uzsākšanas Fiskālās disciplīnas padomē ir strādājis Centrālajā statistikas pārvaldē, kā arī ir ieguvis pieredzi starptautiskā uzņēmumā maksājumu plūsmas jautājumos.

Viktors ir ieguvis bakalaura grādu ekonomikā Latvijas Universitātē un šobrīd studē Rīgas Tehniskās universitātes ekonomikas nozares maģistrantūras programmā.

Tālrunis: 6708 3652, e-pasts: viktors.miglinieks@fdp.gov.lv

MSc.oec. Ilze Brezaucka, Fiskālās padomes fiskālo risku eksperte (brīvprātīgā)

MSc.oec. Ilze Brezaucka, Fiskālās padomes fiskālo risku eksperte (brīvprātīgā)

Ilze Brezaucka ir strādājusi Finanšu ministrijā. Darba gaitās saskaroties gan ar fiskālās politikas jautājumiem, gan ar budžeta plānošanas jautājumiem.

Ilze ieguvusi bakalaura un maģistra grādu makroekonomikā Latvijas Universitātē.

Ilze Brezaucka strādā Fiskālās disciplīnas padomē kā brīvprātīgā atbilstoši noteiktajam Brīvprātīgā darba likumā. Līgums ir noslēgts no 2017.gada 27.decembra līdz 2018.gada 7.maijam. Viņa palīdz Padomei pētīt publiskās-privātās partnerības projektu fiskālo risku.

BSc.oec. Elīna Lucka, Fiskālās padomes ekonomiste

BSc.oec. Elīna Lucka, Fiskālās padomes ekonomiste

Elīna Lucka pirms darba uzsākšanas Fiskālās disciplīnas padome strādāja Latvijas Bankas Kases un naudas apgrozības pārvaldē. Ikdienas darbā Elīna bija atbildīga par skaidrās naudas analītisko atskaišu sagatavošanu, sadarbību ar komercbankām un pārvaldes lietvedību.

Elīna ieguvusi bakalaura grādu ekonomikā Latvijas Universitātes Finanšu un tirdzniecības fakultātē.

Tālrunis: 6708 3653, e-pasts: elina.lucka@fdp.gov.lv

MSc.oec. Elīna Veide, Fiskālās padomes makroekonomikas eksperte (bērnu kopšanas atvaļinājumā līdz 2018.gada 31.decembrim)

MSc.oec. Elīna Veide, Fiskālās padomes makroekonomikas eksperte (bērnu kopšanas atvaļinājumā līdz 2018.gada 31.decembrim)

Elīna Veide pirms darba uzsākšanas Fiskālās disciplīnas padomē nodarbojās ar pētījumu veikšanu dažādās ekonomikas jomās, tostarp attīstības jautājumos. Līdzšinējā profesionālajā darbībā Elīna ir ieguvusi izpratni arī par uzņēmējdarbības finansēm un stratēģisko plānošanu.

Elīna ieguvusi bakalaura grādu ekonomikā un finansēs Rīgas Ekonomikas Augstskolā un maģistra grādu ekonomikā Latvijas Universitātē.