Vakance (uz noteiktu laiku)

Fiskālās disciplīnas padome

atklātā konkursa kārtībā aicina darbā*

FISKĀLO RISKU EKSPERTU

Fiskālās disciplīnas padome (Padome) ir neatkarīga, koleģiāla institūcija, kuras galvenais uzdevums ir uzraudzīt, kā valsts ievēro fiskālo disciplīnu un, ja tiek konstatētas atkāpes, par to informēt sabiedrību atbilstoši Fiskālās disciplīnas likumam. Padome meklē fiskālo risku ekspertu Padomes sekretariātam, lai veiktu valdības fiskālās politikas analīzi un uzraudzību ikgadējā valsts budžeta un vidēja termiņa budžeta ietvara likuma sagatavošanas, pieņemšanas un izpildes gaitā.

Obligātās amata prasības

1. Augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība;
2. Analītiskā darba prasmes;
3. Labas angļu valodas zināšanas;
4. Dziļas zināšanas par konkrēto jomu un prasme strādāt ar sarežģītiem jautājumiem, kas prasa nestandarta risinājumus;
5. Spēja skaidri un kodolīgi aprakstīt pētījuma rezultātus, pārbaudīt faktus, apkopot analītiskā darba rezultātus;
6. Spējas gatavot ziņojumus un citus dokumentus, kā arī prezentēt tos latviešu un angļu valodā, pārbaudīt faktus un pamatot secinājumus;
7. Datora lietotāja līmeņa prasmes atbilstoši pienākumiem;

Priekšrocības būs pretendentiem ar:

1. Pieredzi ekonomikas un finanšu analīzē;
2. Pieredzi darbā valsts pārvaldē;
3. Matemātiskās statistikas un ekonometrijas prasmēm;
4. Pieredzi darbā ar MS Excel, e-view un Matlab.

Darba pienākumi

1. Pārbaudīt fiskālā nodrošinājuma rezerves apjoma atbilstību valstī pastāvošajiem fiskālajiem riskiem;
2. Analizēt ekonomiskos un valsts budžeta plāna un budžeta izpildes rādītājus dažādos griezumos, lai izvērtētu to atbilstību valsts budžeta likuma (VBL) un vidēja termiņa budžeta ietvara likuma (VTBIL) rādītājiem;
3. Sastādīt un novērtēt finanšu prognozes un pārskatus;
4. Apkopot un aktualizēt informāciju datubāzēs;
5. Sagatavot izskatīšanai priekšlikumus, ja tiek konstatēti pārkāpumi VBL un VTBIL sagatavošanas un izpildes stadijā;
6. Izvērtēt budžeta ieņēmumus un izdevumus skarošos priekšlikumus un to ietekmi uz vispārējās valdības budžeta bilanci;
7. Piedalīties valsts budžeta izpildes izvērtēšanā un izpildes kontrolē;
8. Apkopot un aktualizēt informāciju datubāzēs;
9. Sagatavot regulārus ziņojumus, pamatojoties uz datu analīzi, un pārskatus par valsts budžeta izpildi;
10. Komentēt normatīvo aktu projektus valsts fiskālās politikas, budžeta politikas, budžeta plānošanas un izpildes metodoloģijas, valsts nodokļu politikas jomā, kā arī veic aprēķinus par to finansiālo ietekmi uz valsts budžeta ieņēmumiem un izdevumiem;
11. Veikt politikas ietekmes un tiesību aktu projektu finanšu analīzi;
12. No valsts fiskālās politikas, budžeta politikas, budžeta plānošanas, valsts nodokļu politikas vai sabiedriskā sektora atlīdzības politikas viedokļa izvērtēt nozaru ministriju iesniegtos priekšlikumus;
13. Izvērtēt vispārējās valdības sektoru budžetus to sastādīšanas un izpildes procesā;
14. Protokolēt Fiskālās disciplīnas padomes fiskālā nodrošinājuma rezerves apjoma atbilstības novērtējuma darba grupas sēdes; sagatavot informāciju medijiem un veikt informācijas papildināšanu Fiskālās disciplīnas padomes sociālos tīklos un mājaslapā;
15. Sagatavot Fiskālās disciplīnas padomes ziņojumus un pārskatus citām valsts iestādēm un Eiropas Savienības institūcijām.

Mēs piedāvājam:

•    vērtīgu pieredzi fiskālas disciplīnas uzraudzības iestādē Latvijā;
•    iespēju strādāt kopā ar kompetentiem, augsta līmeņa ekonomikas un finanšu lietpratējiem;
•    iespēju iegūt zināšanas un pieredzi jomā, kas ir ļoti nozīmīga Eiropas Savienībā un kas strauji attīstās;
•    iespēju iegūt starptautiskās sadarbības pieredzi;
•    veselības apdrošināšanu;
•    bruto algu no 1253 euro (trīs mēnešu pārbaudes laikā) līdz 1647 euro (saņemot amata kategorijas paaugstinājumu pēc darba novērtējuma, noslēdzoties pārbaudes periodam);
•    līguma termiņš līdz 2019.gada 31.decembrim, ar iespējām pagarināt sadarbību.

Pieteikuma vēstuli, Curriculum Vitae (CV), īsu eseju angļu valodā par fiskālo politiku Latvijā, augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju un citus pretendenta kvalifikāciju apliecinošus dokumentus lūdzam sūtīt līdz 2019.gada 2.aprīlim Fiskālās disciplīnas padomei (Smilšu ielā 1-512, Rīgā, LV-1919) vai elektroniski, nosūtot uz e-pastu: info@fdp.gov.lv. Amata apraksts pieejams šeit.

Lūdzu zvani mums, ja Tev ir neskaidrības vai jautājumi, izmantojot tālruni 67083650 vai 29170372.

Par rezultātiem informēsim tikai tos kandidātus, kuri tiks aicināti uz intervijām.

* Padomei atbilstoši noteiktajam Fiskālās disciplīnas likuma 28.panta devitās daļas 4.punktā ir tiesības uzaicināt ekspertus un citus speciālistus piedalīties un sniegt viedokli Padomes sēdēs. Lai īstenotu minētās tiesības Padome 2017.gada 6.jūnijā lūdza Finanšu ministriju rast iespēju īstenot šīs tiesības piesaistot darbiniekus. 2017.gada 23.novembrī pieņemtajā Likumā "Par valsts budžetu 2018.gadam" tika iekļautas Padomes tiesības slēgt darba līgumu. Atbilstoši minētajam budžeta likumam Padome 2019.gada 18.februārī izdeva rīkojumu rekrutēt darbā fiskālo risku ekspertu. Likums par valsts budžetu 2019.gadam vēl ir sagatavošanas procesā.

Pēdējo reizi saturs atjaunots : 2019. gada 23. februārī