Ziņojumi

Atbilstoši noteiktajam Fiskālās disciplīnas likumā Fiskālās disciplīnas padome sniedz

- gan regulārus fiskālās disciplīnas uzraudzības ziņojumus, kas tiek pievienoti vidēja termiņa budžeta ietvara likuma projektam. Šobrīd ir iesniegti četri uzraudzības ziņojumi: 05.12.2014.25.09.2015.05.10.2016. un 04.10.2017.

- gan neatbilstības ziņojumus, kas tiek sagatavoti atbilstoši fiskālās disciplīnas pārkāpuma situācijai. Šobrīd ir sniegti 10 neatbilstības ziņojumi: 26.03.2014., 24.11.2015., 11.11.2016.17.07.2017.06.09.2017.15.09.2017.20.09.2017.04.10.2017.18.10.2017. un 23.11.2017.

- gan arī viedokli citos fiskālās politikas un makroekonomiskās attīstības jautājumos, ja atzīst tos par būtiskiem FDL normu ievērošanai. Šobrīd iesniegtie viedokļi: 12.09.2014., 09.03.2015.15.07.2015. un 04.10.2017.

- gan arī viedokli par budžeta izpildi atbilstoši Fiskālās disciplīnas likuma 11.pantam 18.12.2015. un 09.12.2016.

- atbilstoši vienošanās par sadarbību ar Finanšu ministriju, Padome apstiprina/noraida FM sagatavotās makroekonomikas rādītāju prognozes. Iesniegtie apstiprinājumi: 19.02.2016., 16.06.2016.16.02.2017. un 04.08.2017.

Pēdējo reizi saturs atjaunots : 2017. gada 23. novembrī