2017. gada ziņojumu arhīvs

2017.gadā Fiskālās disciplīnas padome publicēja:

- 16.02.2017. Fiskālās disciplīnas padomes viedoklis par Finanšu ministrijas makroekonomikas prognozēm.

- 13.04.2017. Fiskālās disciplīnas uzraudzības starpziņojumu (viedokli) par Latvijas Stabilitātes programmu 2017.-2020.

- 17.07.2017. Neatbilstības ziņojums par nodokļu reformas likumprojektiem.

- 04.08.2017. Viedoklis par Finanšu ministrijas makroekonomikas prognozēm.

- 06.09.2017. Neatbilstības ziņojums par apropriācijas pārdali no Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammas "Iemaksas Eiropas Kopienas budžetā".  

- 15.09.2017. Neatbilstības ziņojums par apropriācijas pārdali no Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammas "Iemaksas Eiropas Kopienas budžetā".  

- 20.09.2017. Neatbilstības ziņojums par apropriācijas pārdali no Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammas "Iemaksas Eiropas Kopienas budžetā" un "Valsts parāda vadība"

- 04.10.2017. Neatbilstības ziņojums par apropriācijas pārdali no Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammas "Iemaksas Eiropas Kopienas budžetā".  

- 04.10.2017. Viedoklis par fiskālo ietekmi 2017.gadā, ieviešot pasākumus elektroenerģijas tirgus attīstībai.

- 04.10.2017. Fiskālās disciplīnas uzraudzības ziņojumu. 

- 18.10.2017. Neatbilstības ziņojums par apropriācijas pārdali no Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammas "Iemaksas Eiropas Kopienas budžetā".  

- 23.11.2017. Neatbilstības ziņojums par apropriācijas pārdali no Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammas "Iemaksas Eiropas Kopienas budžetā" un "Valsts parāda vadība".  

- 06.12.2017. Viedoklis par atkāpi no budžeta bilances mērķa, lai ieviestu strukturālās reformas veselības aprūpē.

- 06.12.2017. Fiskālās disciplīnas likuma 11.panta prasību izpildes pārbaudi.

Pēdējo reizi saturs atjaunots : 2017. gada 24. decembrī