2018. gada iepirkumu, t.sk. noslēgto līgumu, arhīvs

Noslēgtie ekspertu (pētniecība, aptaujas, komunikācija) līgumi 

Līguma priekšmets Līguma datums Līguma
identifikācijas
numurs
Paziņojuma  
publikācijas  datums
iepirkumu
uzraudzības

biroja mājaslapā 
Pieteikumu /
piedāvājumu  
iesniegšanas
termiņš 
Izpildītāja nosaukums Līgumcena  
(EUR; bez
PVN
vai bruto
stundas likme*)
Līguma izpildes
termiņš 
Makroekonomikas eksperta konsultāciju pakalpojumu sniegšana  16.10.2018.  1-17/1199  -  -  SIA "Ernst&Young Baltic"  27 000,00  31.12.2019.
Festivāla Lampa sarunas "Sabiedrības fiskālā atbildība
un valsts parāds" infografiku izstrāde
 06.06.2018.  1-17/805   -  -  SIA "Baltic Communication 
 Partners"
 425,00  29.06.2018.
Festivāla Lampa sarunas "Sabiedrības fiskālā atbildība
un valsts parāds" moderēšana un palīdzība sarunas programmas skripta izstrādē
 23.04.2018.  1-17/487  -  -  SIA "Baltic   Communication
 Partners"
 371,90  29.06.2018.
Eksperta konsultācijas par makroekonomikas
radītāju prognozēšanas modeļa pilnveidi atbilstoši
Fiskālās disciplīnas likuma 28.pantā noteiktajam
 30.01.2018.  3-05/96  -  -  Artūrs Valujevs  10,93  28.02.2018.

 * Vienas stundas darbaspēka izmaksas pa darbības veidiem pa ceturkšņiem, sezonāli neizlīdzinātie (EUR). Avots: csb.gov.lv.

  

 

Noslēgtie līgumi par Padomes tehnisko nodrošinājumu

Līguma priekšmets Līguma datums Līguma numurs Paziņojuma  
publikācijas  datums
iepirkumu uzraudzības
biroja mājaslapā 
Pieteikumu /
piedāvājumu  
iesniegšanas
termiņš 
Izpildītāja nosaukums Līgumcena  
(EUR, bez PVN)
Līguma izpildes
termiņš 
Ēdināšanas pakalpojumi Baltijas-Ziemeļvalstu
neatkarīgo fiskālo iestāžu semināra dalībniekiem
2018. gada 10. jūnijā un 11. jūnijā
Līguma grozījums
 23.04.2018. 1-16/479   -  16.04.2018.  SIA "Hotel Expert Services" 1 716,43   10.-11.06.2018.
Paklāju nomas un maiņas pakalpojumi  01.10.2018. 1-16/1145  -  28.09.2018.  AS "Berendsen Tekstila Serviss"  540,00  31.12.2020.
Kafijas paužu nodrošināšanas pakalpojumi  27.11.2018. 1-16/1434   -  23.11.2018.  SIA "Fileja"  29,55  31.12.2021.

 

 

Pieņemtie lēmumi

Lēmuma priekšmets Lēmuma datums Lēmuma numurs

Cenu aptauja par ēdināšanas pakalpojumiem Baltijas-Ziemeļvalstu neatkarīgo
fiskālo iestāžu semināra dalībniekiem 2018. gada 10. jūnijā un 11. jūnijā. 
Prasības ēdināšanai un pretendentiem, kā arī pretendenta apliecinājums un līguma paraugs.

19.04.2018.

1-03/456
(punktu skaits)
 

Cenu aptauja par paklāju nomas un maiņas pakalpojumiem.
Prasības cenu aptaujā un līguma paraugs.

01.10.2018.

1-03/1142
(punktu skaits)

Cenu aptauja par kafijas paužu nodrošināšanas pakalpojumiem.
Prasības cenu aptaujā un līguma paraugs.

27.11.2018.

1-03/1431
(punktu skaits)

Pēdējo reizi saturs atjaunots : 2019. gada 31. janvārī