28.12.2018. uzraudzības ziņojums

Atbilstoši noteiktajam Fiskālās disciplīnas likuma 29. panta pirmajā daļā, Padome ir sagatavojusi Fiskālās disciplīnas uzraudzības ziņojumu par valsts pagaidu budžetu 2019. gadam.  Padomes balsojuma protokols (rakstiskā konsultācija) pieejams šeit

Fiskālās disciplīnas uzraudzības ziņojums (Nr.1-08/1589) 2018. gada 28. decembrī tika iesniegts Saeimai un Ministru kabinetam. Uzraudzības ziņojums pieejams šeit (viss dokuments ar pielikumu šeit).

Uzraudzības ziņojuma 1. pielikums Skaitliskie fiskālie nosacījumi 2019.-2021. gadiem (MS Excel tabulas) pieejams šeit.

Uzraudzības ziņojuma par 2019. gada budžetu (plānota publikācija 2019.gada februāra beigās) pielikums par veselības aprūpes sistēmas progresa rādītājiem: atkāpes izlietojumu (MS Excel tabulas) pieejams šeit.

Pēdējo reizi saturs atjaunots : 2019. gada 18. februārī