Ekonomikas siltuma karte

Reizi ceturksnī Fiskālās disciplīnas padome, līdzīgi kā citas Eiropas Savienības dalībvalstu neatkarīgās fiskālās iestādes, sagatavo ekonomikas cikla siltuma karti.

Ilgtermiņa novērojumi no 2000. gada 1. ceturkšņa līdz 2019. gada 4. ceturksnim pieejami MS Excel formātā šeit.

Darba tirgū situācija saglabājas saspringta.  Lai gan algu pieaugums saglabājās stabils visu 2019. gadu, tas tomēr nebija tik intensīvs kā 2018. gadā. Atskatoties uz pirms krīzes periodu 2007. gadā, 2019. Gada situāciju var raksturot kā mērenu uz ļoti zema bezdarba līmeņa fona.  Saglabājoties augstam nodarbinātības līmeni, vēl 2019 gada nogalē vēl joprojām ir liels brīvo vakanču skaits.

Reālajā sektorā jaudu noslodze gada laikā pakāpeniski mazinājās, it īpaši apstrādes rūpniecības segmentā, kas var būt saistīts ar ievērojamo aktivitātes kritumu mežrūpniecībā. Noslodze pakāpeniski mazinājās arī būvniecībās nozarē, savukārt pakalpojumu nozares noslodze saglabājās stabila.
Pieaugošās ārējās nenoteiktības apstākļos visa 2019. gada laikā turpināja kristies ekonomikas sentimenta rādītāji, kas liecina, ka bizness kopumā gaidīja ekonomiskās vides pasliktināšanos. Kreditēšanas aktivitāte visa gada laikā saglabājās ļoti zema, kas saistīts ar banku sektora pastiprinātu uzraudzību ieviešot  MONEYVAL rekomendācijas un šo uzraudzību izraisījušajiem apstākļiem.
Pamatinflācija visa 2019. gada garumā saglabājās zema savukārt mājokļu tirgū cenas turpināja mērenu kāpumu.
Saliktais ekonomikas cikla siltuma indekss liecina ka 2019. gads iezīmējās ar ekonomikas cikla atdzišanas fāzes sākšanos, laik gan kopumā Latvijas ekonomika saglabāja iepriekšējos gados uzņemto izaugsmes inerci.

 

 

 

Pēdējo reizi saturs atjaunots : 2020. gada 26. martā