Ekonomikas siltuma karte

Reizi ceturksnī Fiskālās disciplīnas padome, līdzīgi kā citas Eiropas Savienības dalībvalstu neatkarīgās fiskālās iestādes, sagatavo ekonomikas cikla siltuma karti.

Siltuma karte periodam no 2010. gada 1.ceturkšņa līdz 2019. gada 3. ceturksnim pieejama MS Excel formātā šeit.

Ilgtermiņa novērojumi no 2000. gada 1. ceturkšņa līdz 2019. gada 3. ceturksnim pieejami MS Excel formātā šeit.

Latvijas ekonomika arī 2019. gada III ceturksnī saglabā iepriekšējos izaugsmes gados uzņemto inerci, saglabājas augsta nodarbinātība un liels pieprasījums pēc darbaspēka, turpinoties darba samaksas konverģencei ar ES valstu vidējo līmeni, algas turpina pieaugt gan privātā, gan publiskā sektorā, pastāv augsta jaudu noslodze. Inflācijas līmenis ir raksturojams kā zems, tomēr kopš 2010. gada tas ir regulāri pieaudzis. Pēc EUROSTAT aplēsēm 2019. gada III ceturksnī pamatinflācija bija vidēji 2.4%. Latvijas kreditēšanas tirgū saglabājas zema aktivitāte, bankas ir piesardzīgas kredītu izsniegšanā Latvijas ne finanšu rezidentiem.

 

 

 

Pēdējo reizi saturs atjaunots : 2020. gada 13. janvārī