2016. gada konsolidētā kopbudžeta bilance ir labāka par plānoto  2017. gada 27. janvārī

Balstoties uz Valsts kases publicētajiem datiem, 2016. konsolidētā kopbudžeta bilance ir -101,7 miljoni eiro. Šāds rezultāts ir labāks par iznākumu, kas tika prognozēts, apstiprinot 2016. gada budžetu (-341,9 miljoni eiro). Pozitīvas novirzes novērojamas arī nodokļu ieņēmumu plāna izpildē. Balstoties uz Valsts ieņēmumu dienesta publicētajiem datiem, ieņēmumi ir par 88,3 miljoniem eiro augstāki nekā tika plānots.

Publicēts 2016. gada ieņēmumu-izdevumu pārskats un pārskats par līdzekļu pārdali no budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem".