Fiskālo risku darba grupas sēde  2020. gada 20. augustā

Fiskālās disciplīnas padomes fiskālā nodrošinājuma rezerves apjoma atbilstības novērtējuma darba grupa aizvadīja darba grupas sēdi, kurā novērtēja fiskālā nodrošinājuma rezervi 0,1% apmērā no IKP 2021.gadam kā adekvātu. Pašreizējā situācijā ir pārāk daudz juridisko, makroekonomisko, un fiskālo nezināmo, tāpēc fiskālā nodrošinājuma rezerves apjoma atbilstības novērtējuma darba grupa šobrīd atliek viedokļa izteikšanu par 2022. un 2023.gadu gadu fiskālā nodrošinājuma rezerves nepieciešamajiem apmēriem.

Darba grupa atzīmēja, ka ņemot vērā “Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma” 33. pantu, kas pēc būtības atceļ valsts budžeta izdevumu griestus 2021.gada valsts budžetam, fiskālā nodrošinājuma rezervei ir formāls raksturs 2021.gada budžeta kontekstā, tomēr Fiskālo risku deklarācija ir būtisks finanšu pārvaldības rīks un tā nozīme tikai pieaug.

 Fiskālās disciplīnas padome detalizētāk analizēs FRD savā uzraudzības ziņojumā.

Sēdes protokols pieejams šeit.