S&P paaugstina Latvijas kredītreitingu līdz A+  2020. gada 24. februārī

Piektdien, 21.februārī starptautiskā kredītreitingu aģentūra "S&P Global Ratings" paaugstināja Latvijas kredītreitingu līdz vēsturiski augstākajam līmenim "A+", nosakot tam stabilu nākotnes perspektīvu.

"Esam priecīgi un gandarīti, ka gadiem ilgais darbs finanšu disciplīnas uzlabošanā ir ticis novērtēts starptautiski. Augstāks reitings nozīmē zemākus procentu izdevumus no valsts budžeta, un ieekonomētos līdzekļus varēs novirzīt citām vajadzībām", uzsvēra FDP priekšsēdētāja Šteinbukas kundze. FDP loceklis Mortens Hansens atzīmēja: "Šis ir loģisks rezultāts valsts sistemātiskam darbam fiskālās disciplīnas jomā. Esam gandarīti, ka arī  mūsu organizācija ir devusi zināmu artavu augstā reitinga sasniegšanā".