Aptauja: vērā ņemama Latvijas sabiedrības daļa pret nodokļu nemaksāšanu izturas iecietīgi  2016. gada 15. jūnijā

Valdības deklarācijā norādīts, ka līdz 2020. gadam tiek plānots palielināt nodokļu ieņēmumus, galvenokārt ierobežojot ēnu ekonomiku. Gan pētījumos, gan vairāku starptautisko organizāciju publikācijās norādīts, ka Latvijā ēnu ekonomika ir lielāka nekā vidēji Eiropas Savienībā. Viens no faktoriem, kas ietekmē ēnu ekonomikas apmērus, ir cilvēku attieksme pret nodokļiem un nodokļu nomaksu. Sadarbībā ar sociālo pētījumu aģentūru Latvijas fakti tika veikta aptauja, kuras mērķis bija noskaidrot cilvēku attieksmi par šim tēmām.

Aptaujas rezultāti liecina, ka vairākums iedzīvotāju pret nodokļu nemaksāšanu ir noraidoši, taču vērā ņemama Latvijas sabiedrības daļa pret nodokļu nemaksāšanu izturas iecietīgi, to neuzskata par obligātu, un daudzi cilvēki ir saskārušies ar nodokļu nemaksāšanas situācijām. Kopumā var teikt, ka iedzīvotāji Latvijas nodokļu sistēmu un publisko pakalpojumu kvalitāti vērtē kritiski, lai gan nodokļu nomaksu uzskata par iedzīvotāju pienākumu un atbalsta labklājības valsts ideju.

Ņemot vērā iepriekšminēto, Padome norāda, ka, lai tiktu samazināts ēnu ekonomikas īpatsvars IKP, uzmanība jāvelta arī iedzīvotāju attieksmei pret nodokļiem un sabiedrības izglītošanai par saikni starp nodokļu nomaksu un augstas kvalitātes publisko pakalpojumu nodrošināšanu.

Aptaujas par nodokļu kultūru kopsavilkums. Aptaujas apsekojuma pilnā prezentācija.