Aptaujas veikšanas iepirkums  2016. gada 17. martā

Izsludināts aptaujas par valsts budžeta disciplīnu iepirkums līdz 2016.gada 1.aprīlim. 

Vairāk informācijas šeit.