Baltijas-Somijas valstu fiskālie uzraugi kritiski pret fiskālās disciplīnas novērtējumu elastību  2017. gada 16. jūnijā

Baltijas-Somijas valstu fiskālie uzraugi kritiski pret fiskālās disciplīnas novērtējumu elastību

2017.gada 16.jūnijā Tallinā, Igaunijas Centrālajā bankā, trešo reizi tikās Baltijas-Somijas Neatkarīgās fiskālās disciplīnas uzraudzības iestādes. Ikgadējā sapulcē tika diskutēti iestāžu aktuālie jautājumi un problēmas, ar kurām budžetu un fiskālās politikas analīzes procesā saskaras mūsu tuvāko valstu analītiķi.

Fiskālās ilgtspējas tēmā tika apspriesta (a) valstu neto vērtības novērtēšana, apskatot katru no publiskā sektora līmeņiem (vispārējā valdība, centrālā valdība, pašvaldības, pensiju fondi) un kā tas ietekmē valsts parāda ilgtspējas novērtējumu; (b) nemainīgas politikas scenāriju saturiskā tvēruma jautājums; (c) makroekonomikas ekonometrisko modeļu, kurā piedāvājuma pusi nosaka ilgtermiņa līdzsvars, bet īstermiņa dinamika atkarīga no pieprasījuma puses, izmantošanas iespējas vērtējot vidēja termiņa makroekonomikas prognozes un valstu konverģences tempus.

Fiskālās disciplīnas tēmu diskusijās savukārt tika veltīta kritika Stabilitātes un izaugsmes pakta piemērošanas elastībai un tam, kādas konsekvences tas rada valstu fiskālajās politikās, t.sk. inovācijas fiskālo nosacījumu piemērošanā vidēja termiņa budžeta ietvara plānošanas un izpildes novērtēšanas gaitā. Viens no sēdes secinājumiem bija nepieciešamība fiskālās disciplīnas uzraudzības procesā veicināt pārskatāmību un vienkāršību attiecībā uz vidēja termiņa budžeta plānošanu un izpildes monitoringu. Ikgadējā sapulcē tika arī pārrunāta komunikācijas prakse u.c. tehniskie jautājumi.