Baltijas valstu fiskālās disciplīnas uzraudzības iestādes vienotas stingrā fiskālā disciplīnā  2015. gada 17. jūnijā

Baltijas valstu fiskālās disciplīnas uzraudzības iestādes vienotas stingrā fiskālā disciplīnā

2015.gada 16.jūnijā Rīgā notika pirmā Baltijas valstu neatkarīgo fiskālās disciplīnas uzraudzības iestāžu tikšanās, kuras mērķis bija diskutēt par Eiropas fiskālā ietvara praksi un Baltijas valstu fiskālo disciplīnu.

"Baltijas valstīm kopīgs ir arī tas, ka tajās pašlaik nav novērojama makroekonomiskā nesabalansētība un pārmērīga budžeta deficīta procedūra. Baltijas valstīs ir līdzīgi fiskālie izaicinājumi, tāpat līdzīgi ir arī uzdevumi fiskālās disciplīnas uzraudzībā. Fiskālās disciplīnas uzraudzības iestādes strādā pēc līdzīgiem principiem un arī saskaras ar līdzīgu problēmu loku kā, piemēram, ierobežots laiks lēmumu pieņemšanai un savlaicīga informācijas pieejamība. Šāda tikšanās bija pirmā, taču jau tagad esam ieskicējuši nākamā gada tikšanos un sadarbība turpināsies arī turpmāk ikdienā," informē Ulo Kāsiks (Ülo Kaasik) no Igaunijas, kas strādā gan Latvijas, gan arī Igaunijas Fiskālajā padomē.

Jautājumu loks, kas tika diskutēts tikšanās gaitā bija saistīts gan ar potenciālā un nominālā iekšzemes kopprodukta starpību aprēķina metodoloģiju, gan valdības makroekomonisko prognožu neatkarīgu saskaņošanu, novērtējumu valdības pieprasījumiem budžeta deficīta palielināšanai sakarā ar vienreizējiem pasākumiem vai strukturālām reformām, kā arī pieeju informācijai.

"Mums ir grūti piekrist Eiropas Komisijas viedoklim par pārkaršanas pazīmēm Baltijas valstu ekonomikās. Mēs uzskatām, ka Baltijas valstu ekonomikas pašlaik darbojas sava ekonomiskā potenciāla līmenī, lai gan ir nepieciešams ļoti cieši uzraudzīt nesabalansētības riskus. Ciešāka Baltijas valstu fiskālās disciplīnas institūciju sadarbība palīdzēs pilnveidot fiskālās politikas ieviešanu, lai nodrošinātu ilgtspējīgu ekonomikas attīstību," komentē Latvijas fiskālās disciplīnas padomes loceklis Mortens Hansens (Morten Hansen).

Uzziņai:

Padome ir neatkarīga koleģiāla institūcija, kas izveidota ar mērķi nodrošināt fiskālās disciplīnas nosacījumu ievērošanas uzraudzību.

Padome savu darbību uzsāka 2014.gada 1.janvārī. Padomē strādā bijušais finanšu ministra ārštata padomnieks publisko finanšu vadības jautājumos Jānis Platais, Rīgas Tehniskās universitātes kanclers Ingars Eriņš, AS "Swedbank" Latvija galvenais ekonomists Mārtiņš Kazāks, Rīgas Ekonomikas augstskolas Ekonomikas departamenta vadītājs Mortens Hansens (Morten Hansen) un Igaunijas Bankas viceprezidents Ulo Kāsiks (Ülo Kaasik).

 

Papildu informācija:
Dace Kalsone
Fiskālās disciplīnas padomes sekretāre
Smilšu ielā 1-512, Rīgā, LV-1919
Tālr.: +371 6708 3650
E-pasts: info@fdp.gov.lv
Mājaslapa: https://fdp.gov.lv
Twitter: @Fiskalapadome
Facebook: fiskalapadome