Baltijas-Ziemeļvalstu fiskālie uzraugi dalās pieredzē jau ceturto reizi  2018. gada 11. jūnijā

Baltijas-Ziemeļvalstu fiskālie uzraugi dalās pieredzē jau ceturto reizi

2018.gada 11.jūnijā Rīgā, ES mājā, ceturto reizi tikās Baltijas-Ziemeļvalstu Neatkarīgās fiskālās disciplīnas uzraudzības iestādes. Ikgadējā sapulcē tika diskutētas katras iestādes aktualitātes, saņemot tūlītējus vērtīgus komentārus no tuvāko kaimiņvalstu uzraugiem. Šogad pirmo reizi piedalījās arī Zviedru Fiskālās politikas padome, kas sniedza ieskatu gan sava mandāta iespējās un ierobežojumos, gan arī pēdējo gadu sasniegumus saistībā ar parāda ierobežošanu līdz 35% līmenim no IKP.

Lietuviešu kolēģi dalījās lieliskā pieredzē strādājot ar budžeta ieņēmumu puses prognožu kļūdu novērtējumu, sadalot katra nodokļa novirzes komponentēs un vērtējot šo komponenšu statistisko nozīmību. Papildus tam lietuvieši informēja par savu šīgada jaunāko pieredzi sniedzot savu vērtējumu Stabilitātes programmai.

Igauņu kolēģi demonstrēja šogad izstrādāto ērto rīku, ar kura palīdzību papildus novērtē ekonomikas cikliskumu – makroekonomikas vizuālo karti, kas krāsās demonstrē dažādu ekonomikas rādītāju “atdzišanu” vai “uzkaršanu”. Igauņu kolēģi tāpat arī informēja ES fondu nozīmi līdzšinējā ekonomikas attīstībā.

Somu neatkarīgās fiskālās iestādes savukārt stāstīja par savu pieeju vērtējot Finanšu ministrijas sagatavotās makroekonomikas prognozes, kā arī sniedza detalizētu informāciju par izmantotajām matemātikas statistikas metodēm. Papildus arī somu kolēģi stāstīja par nepieciešamību kritiski vērtēt valsts fiskālo ilgtspēju, spējot strādāt ar parāda līmeni, tā lai valsts finanses ilgtermiņā spēj noturēt vienu no mūsdienu ārpus krīzes izaicinājumiem – sabiedrības novecošanos.

Savukārt Latvijas Fiskālā padome informēja par publiskās privātās partnerības projektu precīzākās kvalifikācijas nepieciešamību un šādu fiskālo risku kvantifikācijas nozīmību. Papildus arī informējot par pašvaldību fiskālā ietvara praksi Latvijā.

Tikšanās beigās lietuviešu kolēģi uzaicināja uz piekto Baltijas-Ziemeļvalstu tikšanos Viļņā nākamajā vasarā.

Semināra materiāli pieejami šeit.