Cenu aptauja par preses konferences organizēšanu un vadīšanu  2015. gada 22. jūlijā

Cenu aptauja par preses konferences organizēšanu un vadīšanu. Aicinām ekspertu pieteikumus līdz š.g. 30.jūlijam. Vairāk informācijas šeit.