Darba grupa atzina, ka Latvijas ekonomikas attīstība patlaban raksturojama kā pamatā sabalansēta  2015. gada 9. jūlijā

Fiskālās disciplīnas padomes IKP darba grupa š.g. 9.jūlijā pārskatīja Finanšu ministrijas aktuālās makroekonomikas prognozes, kas tiks izmantotas gadskārtējā Latvijas valsts budžeta 2016.gadam un vidēja termiņa budžeta ietvara likuma izstrādē. Darba grupa piekrīt Finanšu ministrijas viedoklim, ka Latvijas ekonomikas attīstība patlaban raksturojama kā pamatā sabalansēta. Tomēr tāpat kā starpziņojumā, Padome turpina vērst uzmanību uz iespējamo risku saistībā ar darba samaksas rādītāja pastāvīgo salīdzinoši straujo kāpumu, kas var atstāt negatīvu ietekmi uz konkurētspēju.

IKP darba grupa tika nodibināta 2014.gada 29.maijā. Šajā darba grupā piedalās Padomes locekļi - Mortens HansensUlo Kāsiks un Mārtiņš Kazāks (vadītājs).