Darba grupa atzina sagatavotās prognozes par pamatotām, vienlaikus norādot uz vairākiem negatīvajiem riskiem  2015. gada 5. martā

Fiskālās disciplīnas padomes IKP darba grupa š.g. 11.februārī pieņēma zināšanai Finanšu ministrijas aktuālās makroekonomikas prognozes Latvijas Stabilitātes programmai 2015.-2018.gadam. Darba grupa atzina sagatavotās prognozes par pamatotām, vienlaikus norādot uz vairākiem būtiskiem negatīvajiem riskiem, kas ietekmē ekonomikas izaugsmes tempu un līdz ar to arī plānoto budžeta izpildi. Līdzīgi kā 2014.gada Fiskālās disciplīnas uzraudzības ziņojumā, Padome vēlas atgādināt, ka Valdībai ir nepieciešams domāt par ieņēmumu vai izdevumu stratēģiju, ja neīstenojas plānotie nodokļu iekasēšanas pasākumi. IKP darba grupa pieņēma zināšanai arī Finanšu ministrijas informāciju par nodokļu politikas un pašvaldību budžetu uzraudzības aktualitātēm.

IKP darba grupa tika nodibināta 2014.gada 29.maijā. Šajā darba grupā piedalās Padomes locekļi - Mortens HansensUlo Kāsiks un Mārtiņš Kazāks (vadītājs).