Darba grupa atzīst, ka visi fiskālie riski jāmēra un jāpēta padziļināti  2015. gada 26. augustā

Fiskālās disciplīnas padomes Fiskālo risku darba grupa š.g. 26. augustā pārskatīja Finanšu ministrijas informatīvo ziņojumu "Fiskālo risku deklārācija", kas tiks izmantots, lai aprēķinātu fiskālo nodrošināuma rezervi 2016. gadam. 

"Ir apsveicami, ka Finanšu ministrija šogad no valsts iestādēm saņēma fiskālo risku vadības ziņojumus par savas jomas fiskālajiem riskiem, taču jāturpina uzlabot informācijas bāzi, lai būtu iespējams kvantitatīvi novērtēt līdz šim nekvantificēto risku fiskālo ietekmi. Rūpīgi jāpieiet arī fiskālo risku novēršanas pasākumu metodikas izstrādei un pilnveidošanai", sacīja Padomes priekšsēdētāja vietnieks Ingars Eriņš.

Fiskālo risku darba grupa tika nodibināta 2014.gada 29.maijā. Šajā darba grupā piedalās Padomes locekļi - Ingars Eriņš un Jānis Platais (vadītājs).