Edvards Kalniņš: centos arī izprast, kāda ir makroekonomistu radošā darba pieeja  2018. gada 14. februārī

Edvards Kalniņš: centos arī izprast, kāda ir makroekonomistu radošā darba pieeja

Fiskālās disciplīnas padome par vienu no saviem uzdevumiem uzskata sabiedrības izglītošanu un informēšanu, kas ir būtisks labas pārvaldības elements. Latvijā nu jau par tradīciju kļuvusī Ēnu diena ir laba iespēja uzrunāt vidusskolēnu auditoriju, dodot iespēju interesentiem nākt un piedalīties Padomes ikdienas darbā un iepazīt profesionāļus, kuri darbojas Padomē.

Padomes sekretariātam jau ceturto gadu bija iespēja uzņemt "ēnas". Arī šogad bija darbā divi skolēni - Dārta Plato no Jūrmalas Alternatīvās skolas 7.klases un Edvards Kalniņš no Rīgas Franču liceja 11.klases. "Šodien bija īpašs prieks par "ēnām", jo tās bija divas gudras galvas un roku pāri, kas palīdzēja makroekonomikas prognožu brīfingā ES mājā. Esmu pateicīga viņām gan par jautājumiem, gudro izziņu, gan arī par tīri praktisku palīdzību šajā dienā," stāsta D.Kalsone.

Arī "ēna" dalās savos iespaidos. Edvards Kalniņš stāsta par savu dienu Fiskālajā padomē: ""Junior Achievement" – Young Enterprise Latvija’’ rīkotajā Ēnu dienā piedalījos jau otro reizi un arī šoreiz iepazinos ar kāda valsts sektorā strādājošā profesijas pārstāvja darba specifiku. Iepriekš tas bija LR Veselības ministrs Guntis Belēvičs, šoreiz – Fiskālās disciplīnas padomes darbinieki un ekonomiste Dace Kalsone.

Pašlaik mācos 11.klasē un vēl nezinu, ko vēlos darīt nākotnē. Interešu ir daudz, nozaru, kas ieinteresētu arī, taču, uz kuru tad likt uzsvaru – neesmu vēl līdz galam izlēmis. Pirms šī atbildīgā lēmuma pieņemšanas vēl daudz un kārtīgi jāpadomā, taču uzskatu, ka Ēnu dienā gūtā pieredze ietekmēs šī lēmuma pieņemšanu.

Ēnojot Fiskālās disciplīnas padomi, uzzināju to, kāda ir šīs iestādes vēsture un pamatfunkcija, centos arī izprast, kāda ir makroekonomistu radošā darba pieeja, darba diena un veicamie pienākumi. Piedalījos un uz savas ādas izjutu arī preses konferences organizēšanas kārtību un nepieciešamos sagatavošanās darbus.

Atzīstu, ka ne visi šodien dzirdētie terminu un jēdzieni bija man saprotami, dažus no tirm dzirdēju arī pirmo reizi, tomēr esmu priecīgs un pateicīgs par šīs dienas laikā redzēto, darīto un ieguldīto, kas man noteikti nāks par labu arī nākotnē, pat ja neizvēlēšos ekonomista profesiju."