Emīls Ķīlis veiksmīgi aizstāvēja doktora disertāciju socioloģijas nozarē  2015. gada 29. jūnijā

Fiskālās disciplīnas padomes kolēģi sveic un lepojas ar Emīla Ķīļa veiksmīgo doktora disertācijas aizstāvēšanu!

"Es 16. jūnijā veiksmīgi aizstāvēju doktora disertāciju socioloģijas nozarē. Lai arī darbs tika rakstīts Lankasteras universitātes socioloģijas nodaļā, manas disertācijas teorētiskais ietvars nāk no interdisciplinārās zinātnes un tehnoloģijas studiju jomas, kurai Lankasterā ir izteikta klātbūtne. Konkrēti es koncentrējos uz aģentu tīkla teoriju un tās pieņēmumiem par zinātni un tās izpēti. Mana pētījuma mērķis bija norādīt uz neskaidrībām aģentu tīkla teorijas analītiskajā ietvarā, kā piemēru izmantojot socioloģiju. Mana darba recenzenti bija Džons Urijs (John Urry) un Stīvens Pārks Tērners (Stephen Park Turner). Aizstāvēšana bija smaga un nogurdinoša, taču abi recenzenti deva vērtīgus padomus, un viņu komentāri ļaus mana darba galvenās idejas formulēt skaidrāk un tiešāk", stāsta Padomes fiskālo risku eksperts Emīls Ķīlis.