Fiskālā padome aicina darbā ekonomistu  2015. gada 29. septembrī

Fiskālās disciplīnas padome ir neatkarīga, koleģiāla institūcija, kuras galvenais uzdevums ir uzraudzīt, kā valsts ievēro fiskālo disciplīnu un, ja tiek konstatētas atkāpes, par to informēt sabiedrību atbilstoši Fiskālās disciplīnas likumam. Padome meklē ekonomistu Padomes sekretariātam, lai veiktu ekonomisko un valsts budžeta rādītāju analīzi un uzraudzību. Vairāk informācijas sadaļā Vakance.