Fiskālā padome aicina darbā Fiskālās padomes sekretāru  2019. gada 23. aprīlī

Fiskālās disciplīnas padome (Padome) ir neatkarīga, koleģiāla institūcija, kuras galvenais uzdevums ir uzraudzīt kā valsts ievēro fiskālo disciplīnu un, ja tiek konstatētas atkāpes, par to informēt sabiedrību atbilstoši Fiskālās disciplīnas likumam. Padomē ir seši Saeimas iecelti locekļi, kuri sanāk uz Padomes sēdēm, kurās tiek pieņemti lēmumi. Vienīgais pilnas darba slodzes darbinieks Padomē ir Padomes sekretārs, kas ir iestādes administratīvais vadītājs. Līdz ar to sekretāram ir nenovērtējama nozīme Padomes darbībā, kas ietver gan spēju sagatavot dokumentu projektus fiskālās disciplīnas jomā, gan spēju organizatoriski nodrošināt Fiskālās disciplīnas padomes darbību.

Vairāk informācijas sadaļā Vakance.