Fiskālā padome atkārtoti apstiprina Jāni Plato priekšsēdētāja amatā  2017. gada 30. janvārī

Fiskālā padome atkārtoti apstiprina Jāni Plato priekšsēdētāja amatā

Atbilstoši Fiskālās disciplīnas likuma (turpmāk – FDL) 26.panta pirmajā daļā noteiktajam Padome atkārtoti apstiprināja Jāni Plato priekšsēdētāja amatā, kā arī Ingaru Eriņu priekšsēdētāja vietnieka amatā. Likums paredz iespēju atkārtotu ievēlēšanu uz trīs gadu periodu.

Kopš Padomes dibināšanas Jānis Platais ir nodrošinājis sekmīgu sadarbību ar Finanšu ministriju, kā arī spējis vienmēr skaidri identificēt budžeta plānošanas un izpildes problēmas, kā to paredz FDL, vienlaikus ikreiz sniedzot viedokli par iespējamajiem risinājumiem konkrētajam pārkāpumam vai problēmai. J.Platais ir sniedzis nozīmīgu ieguldījumu Padomes reputācijas stiprināšanā, pārstāvot Padomi gan nacionālajā, gan starptautiskajā vidē.

Padomes priekšsēdētāja vietnieks Ingars Eriņš ir vairākkārt piedalījies Padomi Ministru kabineta un Saeimas komisiju sēdēs, prezentējot Padomes viedokli un komentējot Padomes ziņojumos paustās atziņas, kā arī uzsverot fiskālās disciplīnas nozīmi budžeta plānošanā un izpildē.

Papildu informācija par Jāņa Platā un Ingara Eriņa darbību kopš 2014.gada 1.janvāra.