Fiskālās disciplīnas padome diskutē par Finanšu ministrijas izstrādātajām makroekonomikas prognozēm  2016. gada 8. jūnijā

Fiskālās disciplīnas padomes (Padome) sēdē šodien kopā ar Finanšu ministrijas (FM) pārstāvjiem tika apspriestas makroekonomikas attīstības tendences un prognozes tuvākajiem gadiem. Plašāk diskutētie jautājumi bija saistīti ar iekšzemes kopprodukta (IKP) lēno izaugsmi  ietekmējošajiem faktoriem - celtniecības nozares rezultātiem š.g. 1. ceturksnī un investīciju sektora ieilgušo stagnāciju (kas saistīts ar ES fondu ieplūšanas ekonomikā aizkavēšanos). Aktīvi tika diskutēts arī par IKP deflatoru. Saskaņā ar š.g. 8. februārī parakstīto vienošanos starp Padomi un FM, Padomei FM makroekonomikas prognozes 2017.-2019. gadiem jāapstiprina līdz 17. jūnijam.

Sēdē tika diskutēts arī par Padomes komunikācijas stratēģiju, lai uzlabotu sabiedrības izpratni par fiskālās disciplīnas jautājumiem, kā arī apstiprināts atjaunotais iepirkumu plāns.