Fiskālā padome nenoliedz juridiskas problēmas esamību un strādā pie situācijas risinājuma  2017. gada 19. maijā

Fiskālās disciplīnas padome (FDP), iepazīstoties un diskutējot par Valsts kontroles (VK) 2017. gada 28. aprīļa ziņojumu, kurā norādīts, ka FDP, piesaistot pastāvīgā darbā trīs ekspertus, pārkāpusi savas pilnvaras un rīkojusies kā "iestāde", nevis kā "institūcija", atzīst tehniski juridiskas problēmas pastāvēšanu un, sadarbībā ar Finanšu ministriju un Saeimu, atrisinās to iespējami tuvākajā laikā. FDP uzsver, ka minētā problēma radusies, jo tās funkciju izpilde objektīvi prasa vairāk nekā viena pilna laika nodarbinātā resursus, ko arī atzinusi gan Finanšu ministrija, gan arī Saeima.

Līdz ar darbības uzsākšanu un lai spētu izpildīt savas funkcijas, t.i. īstenot fiskālo nosacījumu uzraudzību gan budžeta plānošanā, gan budžeta izpildē un apstiprināt makroekonomiskās prognozes, konstatēts, ka to izpildei nav pietiekami tikai ar vienu pilna laika nodarbinātā (sekretāra) resursiem. Bez tam, lai varētu organizēt savu darbu neatkarīgi no Finanšu ministrijas, FDP jāspēj nodrošināt arī sava lietvedība, personāla vadība, iepirkumi, komandējumu organizācija, dažādu pārskatu gatavošana, finanšu plānošanas dokumentu izstrāde u.c. Savukārt grāmatvedību nodrošina Valsts kase, ikdienas atbalstu IT jomā - Finanšu ministrija.

Arī Saeima 2015.gadā, izprotot situāciju, piešķīra finansējumu trīs ekspertu algošanai pastāvīgam darbam sekretariātā, vienlaikus gan neizdarot atbilstošus grozījumus Fiskālās disciplīnas likumā. Pēc Saeimas lēmuma, FDP atbilstoši izmantoja savas likumā noteiktās tiesības un piesaistīja trīs ekspertus uz darba līguma pamata (pilna laika darbinieki), pirms tam atbilstoši grozot FDP darbības nolikumu. Vienlaikus jānorāda, ka FDP biedri ir nodarbināti citās darba vietās un saņem atalgojumu no FDP par divu stundu darbu sēdēs un septiņu stundu darbu gatavošanās sēdēm.

Līdz ar to FDP uzskata, ka VK atzinums drīzāk ir tehniskas dabas problēma, kuru atrisināšana ir juridiskās tehnikas jautājums.