Fiskālā padome: nodokļu reformas iespējamās sekas ir nepieciešams rūpīgi izvērt  2017. gada 30. martā

2017.gada 30.martā Fiskālās disciplīnas padome (turpmāk – FDP) sadarbībā ar Eiropas Komisijas pārstāvniecību Latvijā organizēja diskusiju par Finanšu ministrijas piedāvāto Latvijas nodokļu politikas reformu, kurā apsprieda, vai Finanšu ministrijas priekšlikumu ieviešanas rezultātā tiks sasniegti nodokļu iekasēšanas mērķi.

FDP priekšsēdētājs Jānis Platais norāda, ka ir nepieciešams rūpīgi izvērtēt, vai piedāvātās izmaiņas ļaus sasniegt valdības deklarācijā minēto nodokļu ieņēmumu iekasējamības mērķi. "Finanšu ministrija un Latvijas Banka ir nākušas klajā ar priekšlikumiem veikt nodokļu sistēmas reformu, lai kāpinātu ekonomiskās izaugsmes tempu un formālajā darba tirgū iesaistītu iedzīvotājus, kuri darbojas ēnu ekonomikā vai nav ekonomiski aktīvi.Būtiski ir saprast, vai reformas ilgtermiņā ļaus sasniegt Valdības nodokļu ieņēmumu iekasēšanas mērķi – 1/3 no IKP. Šie papildu līdzekļi būs nepieciešami, lai uzlabotu sabiedrisko pakalpojumu kvalitāti un pieejamību un samazinātu atkarību no ārvalstu finansiālās palīdzības" skaidro Jānis Platais.

FDP priekšsēdētājs norāda uz īstermiņa riskiem, kas var negatīvi ietekmēt valsts budžeta bilanci. Proti, bažas rada neskaidrība, kas saistīta ar kompensējošiem mehānismiem valsts budžetā iedzīvotāju ienākumu nodokļa samazinājumam, kā arī 0% likmes piemērošana reinvestētai peļņai.

Jānis Platais norāda: "Lai gan ilgtermiņā šie pasākumi varētu mazināt ēnu ekonomikas īpatsvaru un sekmēt uzņēmējdarbību, FDP uztrauc iespēja, ka šādas izmaiņas tuvākajos gados var būtiski samazināt valsts budžeta ieņēmumu līmeni. Nodokļu reforma nedrīkst pieļaut lielāku deficītu un valsts parāda pieaugumu".

Diskusijā piedalijās pārstāvji no Finanšu ministrijas, Eiropas Komisijas, Ekonomikas ministrijas, darba ņēmēju un darba devēju, t.sk. komercbanku pārstāvji. Diskusijas ietvaros tiek vērtēta nodokļu politikas reformas ietekme uz konkurētspēju, uzņēmējdarbību, nevienlīdzību, kā arī piedāvāto izmaiņu ietekme uz valsts budžeta bilanci.

Diskusija noritēja ES mājā, Rīgā, Aspazijas bulvārī 28. Diskusijas programma, prezentācijas un video ieraksts pieejams šeit