Fiskālā padome: notiek politiska ieņēmumu zīmēšana  2018. gada 11. decembrī

Fiskālās disciplīnas padome šodien noturēja kārtējo sēdi, izskatot jautājumus par tehnisko valsts budžetu,  par plānotajiem grozījumiem likumā par budžetu un finanšu vadību, kā arī izskatīja budžeta izpildes novērtējumu 2017. gadam un diskutēja citas aktualitātes fiskālās disciplīnas jomā. 

Padomes biedrs Andžs Ūbelis pēc sēdes izsakās: "Deputātu priekšlikumi grozījumiem Likumā par budžetu un finanšu vadību veido ļoti bīstamu precedentu, ka makroekonomikas prognozes veido nevis neatkarīgi profesionāļi, bet šādi lēmumi varētu tikt pieņemti politiski. Makroekonomikas prognožu saskaņošana ir makroekonomistu uzdevums, kas notiek plašās diskusijās, iesaistot nozaru ekspertus, neatkarīgo iestāžu ekspertus. Ieņēmumu prognozēšana bez atbilstošiem aprēķiniem ir nepieņemama prakse budžeta veidošanā. Notiek politiska ieņēmumu "zīmēšana"".

Budžeta izpildes (2013.-2017.gads) novērtējumu atbilstoši Fiskālās disciplīnas likuma 11. pantam Padome plāno publicēt š.g. 14. decembrī.

Saņemot no Finanšu ministrijas informāciju par tehnisko valsts budžetu 2019. gadam, Padome paredz līdz š.g. gada beigām publicēt arī uzraudzības ziņojumu par tehnisko budžetu.

Padome šodienas sēdē arī pieņēma zināšanai ikgadējo komunikācijas rezultātu atskaiti.