Fiskālā padome: uz fiskālo ilgtspēju jāraugās kompleksi, ņemot vērā arī sociālus un politiskus riskus  2017. gada 6. jūnijā

Fiskālā padome: uz fiskālo ilgtspēju jāraugās kompleksi, ņemot vērā arī sociālus un politiskus riskus

Š.g. 6. jūnijā Fiskālās disciplīnas padome (turpmāk – FDP) sadarbībā ar Eiropas Komisijas pārstāvniecību Latvijā organizēja diskusiju par fiskālo ilgtspēju un publiskā sektora lomu ekonomiskās izaugsmes un sociālās labklājības veicināšanā. Diskusijas ietvaros secināts, ka esošais nodokļu ieņēmumu līmenis Latvijā ir nepietiekams valsts vajadzībām un pastāv riski, ka ilgtermiņā var pieaugt valsts parāda līmenis.

Pašreizējais nodokļu ieņēmumu līmenis ierobežo valdības spēju nodrošināt augstas kvalitātes sabiedriskos pakalpojumus un adekvātu sociālo aizsardzību. Pieaugot dzīves līmenim, ir sagaidāms, ka  pret sabiedriskajiem pakalpojumiem būs augstākas prasības. Būs nepieciešama skaidra izpratne par pakalpojumu klāstu un sociālās aizsardzības pasākumiem, kurus nodrošinās publiskais sektors, lai atbilstoši veidotu arī ieņēmumu politiku. Nav pieņemama kārtējo izdevumu finansēšana uz parāda rēķina, tādējādi apdraudot fiskālo ilgtspēju. – skaidro Jānis Platais, FDP priekšsēdētājs.

Sarunas pirmajā daļā savu viedokli sniedza Eiropas Komisijas Ekonomikas un finanšu lietu ģenerāldirektorāta direktors Manfreds Bergmans un Valsts pētījumu programmas "Inovācija un ilgtspējīga attīstība: Latvijas pēckrīzes procesi globālā kontekstā (SUSTINNO)" pētnieces. Sarunas turpinājumā prezentācijas sniedza arī Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības un bankas Citadele pārstāvji.

Fiskālā ilgtspēja nozīmē valsts spēju ilgtermiņā pildīt savas finansiālās saistības. Strādājot pie fiskālās ilgtspējas ziņojuma, ir būtiski novērtēt, kādu ietekmi uz valsts parādu atstās pašreizējā izdevumu politika, ņemot vērā sabiedrības novecošanos un ar to saistītas izmaksas. Lai gan vairākas organizācijas Latvijas pensiju sistēmu un veselības aprūpes sistēmu ir atzinušas par fiskāli ilgtspējīgām, tiek arī norādīts, ka zems pensionāru ienākumu līmenis un nepietiekams valsts atbalsts veselības aprūpes risku risināšanai var radīt virkni sociālu un politisku risku. Šīsdienas saruna ļāva uz ilgtspēju raudzīties kompleksi, ņemot vērā dažādu faktoru ilgtermiņa ietekmi. Būs vajadzīgi kompromisi valsts finanšu resursu sadalē, nodokļu slogā, ekonomikas izaugsmes iespējās un publiskajos pakalpojumos un sociālajās garantijās – secina Jānis Platais.

Diskusijā piedalījās dažādu jomu eksperti, un sarunas laikā izskanējušie viedokļi un atziņas tika apkopotas, lai ilgtspējas ziņojumā, ko šobrīd izstrādā FDP, būtu ietverts plašāks skatījums par tiem faktoriem, kas tuvāko divdesmit gadu laikā ietekmēs valsts finanšu stabilitāti.

Diskusija noritēja ES mājā, Rīgā, Aspazijas bulvārī 28. Diskusijas programma, prezentācijas un video ieraksts pieejams šeit.