Fiskālā risku darba grupa pievērš uzmanību izdevumu nosacījumam un nepieciešamībai uzlabot ar publisko privāto partnerības projektiem saistīto fiskālo risku novērtējumu  2018. gada 31. janvārī

2018.gada 31.janvārī notika Fiskālās disciplīnas padomes Fiskālo risku darba grupas sēde. Sēdē piedalījās arī pārstāvji no Finanšu ministrijas. Sēdes laikā tika diskutēts par izdevumu nosacījuma  aprēķiniem un publiskas privātās partneribas fiskālā riska novērtēšanā nepieciešamajiem uzlabojumiem. Darba grupā tika atzinīgi novērtēta Veselības ministrijas iesniegtā informācija par veselības aprūpes sistēmas reformas progresa atskaiti, vienlaikus saglabājot ari turpmāku deficīta atkāpes finansējuma izlietojuma monitoringu. Sēdē noritēja diskusijas arī par politisko partiju fiskālās atbildības aptauju.