Fiskālās disciplīnas likuma 11.panta prasību izpildes pārbaude  2016. gada 9. decembrī

Saskaņā ar Fiskālās disciplīnas likuma (FDL) 28.panta septīto daļu Fiskālās disciplīnas padome (Padome) sagatavo un iesniedz Saeimai un Ministru kabinetam viedokli fiskālās politikas jautājumos, ja atzīst tos par būtiskiem FDL normu ievērošanai.

Padomes viedoklis par Fiskālās disciplīnas likuma 11.panta prasību izpildi pieejams šeit.