Fiskālās disciplīnas likums: labs regulējums, bet īstenošana vēl jāuzlabo  2016. gada 1. jūnijā

Fiskālās disciplīnas likums: labs regulējums, bet īstenošana vēl jāuzlabo

Šodien Fiskālās disciplīnas padome sadarbībā ar Eiropas Komisijas pārstāvniecību Latvijā organizē starptautisko konferenci "Fiskālās disciplīnas likums: pirmie trīs gadi un nākotnes perspektīvas", kuras mērķis ir veicināt sabiedrības izpratni par budžeta disciplīnu, organizējot profesionāļu publisku diskusiju vēl pirms Valdība sāk darbu pie budžeta projekta 2017.gadam.

"Fiskālās disciplīnas likumā (FDL) ir iekļauti daudz labi pamatprincipi, kas paredz budžeta ilgtspējas nosacījumus, paaudžu un starp interešu grupu solidaritāti, uzkrājumu veidošanu labos gados. Atbilstoši FDL ir nodibināta Padome, kas uzrauga šī likuma izpildi, un jāsecina, ka pamata fiskālie nosacījumi ir tikuši ievēroti. Tomēr apdrošināšana pret fiskālajiem riskiem, veidojot fiskālā nodrošinājuma rezervi vismaz minimālajā līmenī – 0,1% no iekšzemes kopprodukta, – joprojām nav īstenota. Vēl ir nepieciešama diskusija par nodrošinājumu iepriekš neplānotām lielām korekcijām budžeta izpildes laikā, kuru segšanai nepietiek ar līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. Pozitīvi jāatzīmē panāktā vienošanās ar Finanšu ministriju par neatkarīgu makroekonomisko prognožu izvērtēšanu no Padome puses, lai gan tas nav īpaši nostiprināts FDL," atklājot konferenci, secina Padomes priekšsēdētājs Jānis Platais. "Nesenā Latvijas iedzīvotāju aptauja arī apstiprina to, ka iedzīvotāji piekrīt atbildīgas fiskālās politikas principiem. Viņi kopumā atbalsta iekrājumu veidošanu izaugsmes periodos un atbildīgi izturas pret valsts parāda palielināšanu, to drīzāk atbalstot tikai tad, ja pozitīvo ietekmi izjutīs arī nākamās paaudzes. Valdībai vajadzētu sekot šai ceļa kartei, ko dabīgā kārtā izprot ikviens iedzīvotājs."

Savukārt Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā vadītāja, profesore Inna Šteinbuka uzsvēra: "Ar fiskālo disciplīnu ir kā ar apņemšanos ievērot diētu vai nodarboties ar sportu – svarīga ir ne tikai pati apņemšanās, bet spēja to diendienā īstenot. Latvija šobrīd Eiropas Savienībā ir viena no fiskālās disciplīnas pirmrindniecēm. Ņemot vērā, ka tās budžets neļauj pienācīgi finansēt veselības nozari, Eiropas Komisija šogad ir atļāvusi par 0,1 procentpunktu palielināt budžeta deficītu. Mērķis – padarīt veselības aprūpi pieejamāku Latviju iedzīvotājiem. Tomēr svarīgi ir šos līdzekļus nevis "noēst", bet ieguldīt sistēmas uzlabošanā. Tikai tā izdosies panākt, ka veselības sistēma pati nekļūst par mūžīgu pacientu."

Konferences tiešraide un materiāli pieejami: https://fdp.gov.lv/konference-par-fiskalo-disciplinu

 

Sīkāka informācija:
Padomes sekretariāts
Tālrunis: 2917 0372
E-pasts: info@fdp.gov.lv
Mājaslapa: https://fdp.gov.lv
Twitter: @Fiskalapadome