Fiskālās disciplīnas padome: Apvienotās Karalistes referenduma rezultāti var ietekmēt nodokļu ieņēmumus Latvijā  2016. gada 2. septembrī

2016. gada 2. septembrī Fiskālās disciplīnas padome (Padome) tās kārtējā sēdē apsprieda budžeta veidošanas procesu, kā arī Latvijas makroekonomikas vides pārmaiņas saistībā ar š.g. 23. jūnija Apvienotās Karalistes balsojumu izstāties no Eiropas Savienības un šī balsojuma rezultāta ietekmi uz makro-fiskālo vidi Latvijā. 

"Apvienotās Karalistes balsojuma sekas šobrīd ir radītā neskaidrība – pirmkārt, neskaidrība par to, kādā veidā izstāšanas no ES faktiski notiks, otrkārt, neskaidrība par izstāšanās procesu, tā ilgumu, treškārt, ko šis solis nozīmēs no ekonomikas viedokļa – kāds būs jaunais sadarbības modelis starp Apvienoto Karalisti un ES, tostarp ar Latviju," skaidro Padomes biedrs Mortens Hansens. "Sagaidāms, ka šī neskaidrība ietekmēs ES ekonomisko vidi, atstājot būtisku iespaidu gan uz investīcijām, gan privāto patēriņu, liekot investoriem un patērētājiem būt piesardzīgākiem. Tas izpaudīsies ekonomikas izaugsmes tempu samazinājumā."

Padome apstiprināja Finanšu ministrijas izstrādātās makroekonomikas prognozes 2017.-2019. gadiem 2016. gada 10. jūnijā. Uz šīm prognozēm tiek balstīts vidēja termiņa budžeta ietvars. Palielinoties neskaidrībai ES ekonomiskajā telpā, pieaug arī risks, ka nodokļu ieņēmumi var pasliktināties, salīdzinot ar budžeta plānu. Padome apstiprināja Finanšu ministrijas prognozes attiecībā uz reālā un nominālā IKP pieaugumu, potenciālā IKP pieaugumu un izlaižu starpībām, inflāciju un IKP deflatoru.

Uzziņai:
Padome ir neatkarīga koleģiāla institūcija, kas izveidota ar mērķi nodrošināt fiskālās disciplīnas nosacījumu ievērošanas uzraudzību.
Padome savu darbību uzsāka 2014.gada 1.janvārī. Saeima Padomē ir apstiprinājusi bijušo finanšu ministra ārštata padomnieku publisko finanšu vadības jautājumos Jāni Plato, publisko finanšu ekspertu Andžu Ūbeli, Rīgas Tehniskās universitātes kancleru Ingaru Eriņu, AS "Swedbank" Latvija galveno ekonomistu Mārtiņu Kazāku, Rīgas Ekonomikas augstskolas Ekonomikas departamenta vadītāju Mortenu Hansenu (Morten Hansen) un Igaunijas Bankas viceprezidentu Ulo Kāsiku (Ülo Kaasik).

 
Papildu informācija:
Elīna Veide
Padomes makroekonomikas eksperte
Tālr.: +371 6708 3650
E-pasts: info@fdp.gov.lv