Fiskālās disciplīnas padome: budžeta process nākamajam gadam nesolās viegls ekonomiskās izaugsmes sarežģījumu dēļ  2016. gada 10. jūnijā

2016. gada 10. jūnijā Fiskālās disciplīnas padome (Padome) apstiprināja Finanšu ministrijas (FM) makroekonomikas prognozes, kas tiks izmantotas par pamatu Latvijas vidēja termiņa budžeta ietvara 2017.-2019. gadiem izstrādei. Lai atbalstītu Valdības darbu pie gadskārtējo dokumentu – stabilitātes programmas un vidēja termiņa budžeta ietvara – izstrādes, š.g. februārī tika noslēgta vienošanās par agrīnu Padomes apstiprinājuma sniegšanu FM  makroekonomikas prognozēm.

"Turpinās Latvijas izaugsmes prognožu pārskatīšana samazinājuma virzienā salīdzinājumā ar iepriekš prognozēto. Šī situācija dotajā brīdī raksturīga ne tikai Latvijai; tāpat lielākajai daļai pasaules valstu prognozētā ekonomiskā izaugsme samazinās," skaidro Padomes IKP darba grupas vadītājs Mārtiņš Kazāks. Kopumā Padome neiebilst FM izstrādāto makroekonomikas prognožu izmantošanai par pamatu nākamo trīs gadu budžeta ietvara izstrādei, tomēr vērš uzmanību, ka prognozes ir vērtējamas kā drīzāk optimistiskas. Galvenie riski ir saistīti ar FM pieņēmumu par strauju ES fondu apgūšanas uzsākšanu jau 2017. gadā, kas veicinās IKP izaugsmi, veicinot investīcijas. Taču, kā liecina līdzšinējā pieredze, ES fondu naudai ir tendence ienākt ekonomikā tuvāk plānošanas perioda beigām, kas šajā gadījumā būtu 2018.-2022.gadi.

Iekšzemes kopprodukta ievērojama pārskatīšana samazinājuma virzienā noteikti radīs problēmas gatavojot budžetu 2017.gadam, bet jaunais ekonomikas novērtējums ir reālistiskāks salīdzinot ar prognozēm vēl pirms dažiem mēnešiem. Jaunais skatījums norāda uz sarežģīto ekonomisko vidi gan arī nepieciešamību panākt ekonomikas izaugsmes potenciāla stiprināšanu.

Padome apstiprināja FM prognozes attiecībā uz reālā un nominālā IKP pieaugumu, potenciālā IKP pieaugumu un izlaižu starpībām, inflāciju un IKP deflatoru.

Pilns ziņojums par makroekonomikas rādītāju prognozēm sekos 2016.gada 17.jūnijā.