Fiskālās disciplīnas padome diskutē par Finanšu ministrijas izstrādātajām makroekonomikas prognozēm  2016. gada 9. februārī

2016. gada 9.februārī notika šīgada pirmā Fiskālās disciplīnas padomes (Padome) sēde. Padome pateicās valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamie īpašumi" (VNĪ) atbildīgajiem darbiniekiem – Ivetai Godainei, VNĪ Apsaimniekošanas pārvaldes Nekustamo īpašumu pārvaldības daļas ēkas Rīgā, Smilšu ielā 1 pārvaldniecei; Agnesei Ādmīdiņai, VNĪ Vecākajai publiskā sektora klientu vadītājai un Aivaram Mirkšam, VNĪ Būvniecības pārvaldes būvniecības projektu vadītājam par intensīvo palīdzību Padomes biroja telpu līgumisko jautājumu sakārtošanā, remontdarbu profesionālo iepirkumu organizācijā un remontdarbu precīzā īstenošanā.

Sēdes centrālais jautājums bija saistīts ar Finanšu ministrijas (FM) izstrādāto makroekonomikas prognožu apstiprināšanu Latvijas Stabilitātes programmas 2016.-2019. gadiem izstrādei. Pēc prognožu prezentācijas no FM puses Padomes biedri aktīvi diskutēja par IKP faktiskā un potenciālā pieauguma aspektiem. Padome savu viedokli par FM izstrādātajām makroekonomikas prognozēm iesniegs FM ne vēlāk kā līdz š.g. 12. februārim.