Fiskālās disciplīnas padomes mājaslapā tiek atvērta jauna sadaļa, un tā ir veltīta pētījumiem fiskālās disciplīnas jomā  2014. gada 23. decembrī

Fiskālās disciplīnas padomes mājaslapā tiek atvērta jauna sadaļa, un tā ir veltīta pētījumiem fiskālās disciplīnas jomā

Fiskālo risku darba grupa š.g. novembrī sadarbībā ar ārējiem konsultantiem veica pētījumu, lai detalizēti izvērtētu fiskālos riskus, kuri saistīti ar iespējamu valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta izdevumu pensiju un pabalstu izmaksai pārsniegumu pār gada budžetā apstiprināto. Pēc iepazīšanas ar pētījuma rezultātiem (pētījuma veicējs - SIA "RVJ", Elīna Veide) Fiskālās disciplīnas padome nepieciešamo fiskālā nodrošinājuma rezervi 2017.gadam novērtēja 0,115 % no IKP jeb 32,8 miljonu eiro apmērā.

Pētījums "Politikas izmaiņu ietekmes uz valsts speciālā sociālās apdrošināšanas budžeta izpildi novērtējums", t.sk. 1.pielikums "Pensiju un sociālo pabalstu starpības starp plānoto budžetu un izpildi 2003.-2013.gados" un 2.pielikums "Pārskats par identificētājām politikas izmaiņām, kas ietekmē sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta izpildi", pieejams šeit.

Pētījuma 3.pielikums "Pārskats par izskatītajiem normatīvo aktu grozījumiem", pieejams šeit.

Pētījuma kopsavilkuma prezentācija pieejama šeit.