Fiskālās disciplīnas padomes mājaslapā tiek atvērta jauna sadaļa vidusskolēniem  2016. gada 2. decembrī

Fiskālās disciplīnas padomes mājaslapā tiek atvērta jauna sadaļa vidusskolēniem

Jaunā sadaļa "Zināšanas" ir domāta vidusskolēniem, lai viņi varētu pārbaudīt savas zināšanas par valsts finansēm.  Atbildot uz pārdesmit jautājumiem par budžetu, par valsts parādu, par valsts ieņēmumiem un izdevumiem, par fiskālo disciplīnu u.c., skolēniem ir iespēja sevi pārbaudīt šajā jomā.

Uzdevumu noslēgumā skolēns var pārliecināties par iesniegto atbilžu pareizumu, savukārt skolēnu atbildes uz atvērtā veida jautājumiem varēs novērtēt skolēns pats – pēc piedāvātā atbildes komentāra, vai arī iesniedzot savu e-pasta adresi, saņems Fiskālās padomes ekspertu novērtējumu un diplomu, ja būs sniegtas pareizas atbildes.

Skolēn, lūdzu, pārbaudi sevi jautājumos par valsts finansēm!

Skolotāj, lūdzu, izmanto sagatavotos izziņas materiālus (prezentāciju un video materiālus) un pieejamo pārbaudes darbu!

Ja skolām ir interese par eksperta klātienes bezmaksas lekciju par valsts finansēm un fiskālo disciplīnu, lūdzu, piesakiet lekciju (norādot skolu, klasi un vēlamo lekcijas laiku), rakstot uz Fiskālās padomes informatīvo e-pastu: info@fdp.gov.lv

Šajā sadaļā arī rodama vispārēja aptauja iedzīvotājiem par nodokļu ētosu. 2017.gada sākumā paredzam piedāvāt arī aptauju par fiskālo disciplīnu iedzīvotājiem.