Fiskālās disciplīnas padomes makroekonomikas ekspertes amatā darbu sāk Elīna Veide  2015. gada 5. maijā

Fiskālās disciplīnas padomes makroekonomikas ekspertes amatā darbu sākusi Elīna Veide. Viņu atklātajā konkursā par piemērotāko amatam atzina Fiskālās disciplīnas padome.

“Elīnas Veides līdzšinējā pētnieces darba pieredze VAS Valsts nekustamie īpašumi, Modus biznesa konsultācijas un Prudentia, kā arī vadot pētniecības uzņēmumu RVJ, ir ļoti svarīga, jo Fiskālās disciplīnas padomes ikdiena ir saistīta ar nepieciešamību sekot makroekonomikas procesiem – gan konkrētām tautsaimniecības izmaiņām vietējā tirgū, gan arī spēt redzēt Latvijas ekonomiku pārrobežu aspektā. No padomes makroekonomikas ekspertes perspektīvā sagaidām makroekonomikas modeļa izveidi un atbalstu fiskālās disciplīnas jautājumu pētniecības procesā,” norāda Fiskālās disciplīnas padomes sekretāre Dace Kalsone.

Elīna Veide cieši sadarbojās ar Fiskālās disciplīnas padomi jau 2014.gada nogalē, kad veica pētījumu, lai detalizēti izvērtētu fiskālos riskus, kuri saistīti ar iespējamu valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta izdevumu pensiju un pabalstu izmaksai pārsniegumu pār gada budžetā apstiprināto. Elīnas Veides pētījuma rezultāti ļāva Padomes Fiskālo risku darba grupai pārvērtēt nepieciešamo fiskālā nodrošinājuma rezervi 2017.gadam.

Elīna Veide ir ieguvusi ekonomikas bakalaura grādu Rīgas Ekonomikas augstskolā un ekonomikas maģistra grādu Latvijas Univertsitātē.

Fiskālās disciplīnas padome ir neatkarīga institūcija, kas uzrauga valsts fiskālās politikas ilgtspēju un to, vai valsts budžetā tiek ievēroti Fiskālās disciplīnas likuma nosacījumi. Padomes uzdevumos ietilpst jau notikušu noviržu konstatēšana, kā arī neatkarīga fiskālo risku novērtējuma, potenciālā iekšzemes kopprodukta un nominālā iekšzemes kopprodukta novērtējuma un strukturālās budžeta bilances aprēķina sniegšana.

Fiskālās disciplīnas padome arī sagatavo un iesniedz Saeimai un valdībai viedokli citos fiskālās politikas un makroekonomiskās attīstības jautājumos, ja atzīst tos par būtiskiem Fiskālās disciplīnas likuma normu ievērošanai.

Saeima ir iecēlusi Fiskālās disciplīnas padomē sešus ekspertus, kuri veic šos pienākumus no pamatdarba brīvajā laikā. Kopš 2015.gada 23.aprīļa Fiskālās disciplīnas padome strādā nepilnā sastāvā.