Fiskālās disciplīnas uzraudzības ziņojums par valsts budžetu 2020. gadam  2019. gada 10. oktobrī

Fiskālās disciplīnas padome: valdībai jādomā par lielāku drošības spilvena veidošanu stabilākai nākotnei

Nākamgad plānotā valsts budžeta deficīta apmērs kopumā atbilst Eiropas Savienības fiskālās disciplīnas prasībām. Taču Latvijā Fiskālās disciplīnas likuma normas ir striktākas nekā ES, tāpēc Fiskālās disciplīnas padome norāda, ka 2020. gada budžetā izdevumi būtu jānosaka par 94,6 miljoniem eiro mazāki nekā paredz Finanšu ministrijas priekšlikums. Par to ceturtdien preses brīfingā, sniedzot viedokli par jaunāko Padomes sagatavoto Fiskālās disciplīnas uzraudzības ziņojumu, informēja Padomes locekle Inna Šteinbuka.

Padome atzinīgi vērtē fiskālā nodrošinājuma rezerves izveidi 2020., 2021. un 2022. gadam 0,1% apmērā no IKP, kas atbilst minimālajam likumā noteiktajam rezerves apjomam. Tomēr, ņemot vērā ārējos un iekšējos riskus, nākotnē varētu rasties nepieciešamība rezerves apjomu palielināt, norādīja I. Šteinbuka.

„Padome atzinīgi vērtē to, ka Latvijā budžeta deficīts ir zemāks nekā vidēji ES valstīs un arī  pašreizējā valdība kopumā parāda labu izpratni par budžeta disciplīnu. Tomēr, ņemot vērā prognozes par iespējamo izaugsmes tempu palēnināšanos, valdībai ir jādomā par nepieciešamību veidot lielāku budžeta rezervi jeb drošības spilvenu stabilākai nākotnei,” uzsvēra I. Šteinbuka.

Padome šī gada jūnijā apstiprināja FM makroekonomiskās prognozes. Tomēr jaunāko ekonomikas risku ietekmē Latvijas Banka un citi ietekmīgi prognozētāji (Swedbank, SEB) vēlākos paziņojumos ir samazinājuši Latvijas ekonomikas izaugsmes prognozes 2019. un 2020. gadam.

Lai savlaicīgi sagatavotos iespējamai lēnākai ekonomiskajai izaugsmei, Padome uzskata, ka valdībai ir aktīvāk jādomā par pretcikliskiem jeb ekonomiskās svārstības izlīdzinošiem pasākumiem.

„Valdības iniciatīva pārskatīt bezdarbnieka pabalstus augsta darbaspēka pieprasījuma apstākļos kopumā ir pozitīva un atbalstāma, kaut arī nedaudz novēlota,” norādīja I. Šteinbuka.

Kā norāda Padome, 2017. gadā īstenotās nodokļu reformas rezultātā nodokļu ieņēmumos tika zaudēti aptuveni 1% no IKP gadā.

„Nodokļu reforma ir vērtējama kā pasākums ar vairāku gadu ietekmi. Kopš reformas ieviešanas turpina samazināties atsevišķi nodokļu ieņēmumi valsts budžetā, īpaši no uzņēmumu ienākuma nodokļa. Šie trūkstošie resursi varētu tikt izmantoti dažādu valsts prioritāšu īstenošanai. Turpmāk prioritāro mērķu īstenošana izglītībā, veselības aprūpē un citās jomās būs iespējama vienīgi tad, ja tiks īstenotas strukturālās reformas, palielinot produktivitāti, eksportspēju, veicinot investīciju piesaisti, inovāciju attīstību u.c.,” norādīja I. Šteinbuka.

Kā noradīts ziņojumā, Padome piekrīt valdības nostājai nesasteigt nākamo nodokļu reformu.

I. Šteinbuka uzsvēra, ka īpaša uzmanība jāpievērš finansējuma prasībām sabiedrības veselības aprūpei un sociālās aizsardzības pasākumiem, ņemot vērā iedzīvotāju novecošanos, kā arī demogrāfiskās situācijas pasliktināšanos un ar to saistīto ilgtermiņa negatīvo ietekmi uz fiskālo situāciju valstī.

Padome atzinīgi novērtē valdības pasākumus samazināt ienākumu nevienlīdzību mazapmaksāto strādājošo vidū, palielinot neapliekamo minimumu straujāk nekā plānots. Vienlaikus Padome norāda, ka nepietiekamie resursi budžetā ierobežo iespējas straujāk uzlabot sociālo pabalstu sistēmu vistrūcīgākajiem iedzīvotājiem.  

Padome arī atzinīgi vērtē valdības ierosināto administratīvi teritoriālo reformu, kuras īstenošanas rezultātā ir jāpanāk racionālāks ierobežoto valsts un pašvaldības līdzekļu izlietojums.

Fiskālās disciplīnas uzraudzības ziņojums tiks iesniegts Saeimai un Ministru kabinetam. Uzraudzības ziņojums būs pieejams FDP mājas lapā.

Ikgadējais uzraudzības ziņojums ir Fiskālās disciplīnas padomes izstrādātais nozīmīgākais dokuments, kas analizē valsts institūciju, tostarp Finanšu ministrijas, citu ministriju un valdības īstenoto fiskālo politiku un makroekonomikas attīstības tendences valstī, kā arī valsts budžeta veidošanu/plānošanu un budžeta izpildes rādītāju atbilstību prognozētajiem rezultātiem.